Gå til hovedindhold

Hvordan er jeg stillet hvis jeg skifter arbejde

Spørgsmål

Jeg har nogle spørgsmål vedr. forsikringer og pension.
Først fakta om mig: Fik diagnosticeret MS i slutningen af 2011, 1 måned efter at have færdiggjort min kandidatuddannelse. Jeg har ikke oplevet attakker, siden det ene der gjorde udslaget for diagnosen. Er dog plaget af træthed og har en let snurren i arme og ben. Kom i "rigtigt" job i september 2012, hvor jeg fik tegnet pensionsordning samt div. forsikringer tilknyttet pensionen (bl.a. gruppeliv, sundheds, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom) uden at der blev spurgt ind til helbredsoplysninger. Dette igennem Nordea liv & Pension, der har samarbejde med Tryg sundhedsforsikring.

I min sundhedsforsikring er det angivet at efter en karenstid på 2 år fra oprettelse, vil det være muligt at få dækket følgelidelser/sygdomme ad kritisk sygdom konstateret før forsikringens ikrafttrædelse. Jeg har nu fået tilbudt nyt job, som jeg er meget interesseret i. Her er der pension og forsikringer i samarbejde med PFA. Nu er jeg bange for, om jeg kan risikere, at PFA siger de ikke vil tage mig ind. Jeg havde et midlertidigt deltidsjob i få måneder med start i januar 2012, hvor jeg blev tilknyttet PFA. Jeg har for nyligt fundet ud af, at jeg var tilknyttet PFA under dette deltidsjob, og har derfor søgt dem om kritisk sygdom udbetaling (tænkte det var forsøget værd) men fik afslag, da jeg fik diagnosen i slutningen af 2011.

Af denne grund er PFA jo nu oplyst om min MS diagnose, og jeg frygter derfor, at de ikke vil optage mig på de almindelige rettigheder/betingelser, som der ellers er indgået med det firma, jeg har fået tilbudt job i. Jeg overvejer nu om det ville være smart for mig at bibeholde en lille månedlig indbetaling til Nordea Liv & Pension, og dermed beholde forsikringerne knyttet hertil via Tryg, men ved slet ikke om det er en mulighed? Og faktisk er der jo nu gået 1 år af karensperioden i sundhedsforsikringen ved Tryg, sådan at hvis jeg får problemer grundet MS om 1 år, så vil det være dækket herigennem.

Tror du det vil være muligt at tage denne "anciennitet" med over i en ny sundhedsordning? Og hvad med forsikringer for nedsat arbejdsevne, kommer man med ind under samme vilkår som andre selvom man har MS? Der er vel alt andet lige en større risiko for, at man som MS patient med tiden vil miste en del af arbejdsevnen i forhold til en helt rask person? Jeg formoder, at jeg vil blive tilbudt en rådgivningssamtale af PFA, når jeg indgår i det nye job, ligesom jeg blev det af Nordea, da jeg startede nuværende job, men vil det være smart at tage denne snak op med en rådgiver i PFA? Er der ikke mulighed for, at man kan snakke med en "uafhængig" rådgiver, som man kan fremlægge sin situation for og få gennemgået henholdsvis Nordea/Tryg og PFA forsikringer? Og hvor igennem kan man evt. gøre dette? Jeg vil jo helst ikke frivilligt "ligge alle kortene på bordet" og fortælle om min situation, medmindre jeg bliver spurgt ind til det. Og det ville jeg jo komme til, hvis jeg tager en rådgivningssamtale med en PFA rådgiver.

Det kan jo heller ikke være rigtigt, at jeg skal forblive i mit nuværende job bare for at beholde de pension og forsikringsordninger jeg har nu, når jeg ikke kan se en fremtid i jobbet. Men har dog været inde over en overvejelse, at det ville være det "sikre valg" både med hensyn til forsikringer etc., samt at jeg nu har været i nuværende job 1 år, og tænker de her lettere vil kunne "bære over med mig" i så fald der skulle opstår noget vedrørende sygdommen, der får indflydelse på mit job, end de vil have forståelse for det et helt nyt sted. Men samtidig har jeg altid lovet mig selv, at MS ikke skulle forhindre mig i at gøre, hvad jeg gerne vil.

Det skal dog nævnes at mit nuværende job ikke kender til min MS diagnose, og jeg har ej heller tænkt mig at fortælle ny arbejdsgiver om det, medmindre det på et senere tidspunkt får indflydelse på min evne til at udføre mit arbejde. Håber I har mulighed for at besvare mine spørgsmål, samt informere mig hvis der er nogle ting som I erfaringsmæssigt ved, at jeg bør være OBS på i forbindelse med jobskifte.

Svar

Hvad angår flytning af sundhedssikring er det lidt med forskellighed om karens overtages af det gamle pensionsselskab, ligesom der er forskel på regelsættet afhængig af om du skifter job eller din firma blot skifter pensionsleverandør, det er et naturligt spørgsmål at stille PFA.

Hvad angår det at fastholde dine nuværende forsikringsdækninger i Nordea, er det normalt muligt. Dog er det gerne sådan at priserne for disse dækninger går fra at være billige firmapriser til at blive individuelt beregnet og dermed normalvis dyrere. Du kan evt. få en beregning fra Nordea på dette.

Hvad angår samtale med PFA, skal du kunne lægge de helbredsoplysninger de kræver for at indtræde i aftalen, det er typisk en førtidspensionserklæring, som du måske kender den fra Nordea, men det er afhængig af, hvor stort et firma du bliver ansat i. Normalt er helbredsoplysningerne lempeligere jo større virksomheden er. Hvis du kan aflægge disse oplysninger tilfredsstillende, hvilket det lyder til du kan på nuværende tidspunkt, omfattes du som minimum af de obligatoriske dækninger der ligger standard i ordningen.

PFA kan jo ikke komme uden om, at de har lempelige helbredskrav, og de har dermed også accepteret at dem der indtræder i deres aftale er i forskellige helbredssituationer. Derfor mener jeg også det er vigtigt ved et jobskifte, at du overfor PFA nævner din situation og afkræver dem et skriftligt svar om, hvordan du er stillet (din arbejdsgiver behøver ikke vide noget om dette, da samtalen bør være fortrolig)

Det skulle jo - som du selv er inde på - helst ikke være sådan, at du er bundet til dit nuværende arbejde resten af arbejdslivet.