Gå til hovedindhold

Hvordan er jeg stillet efter barsel

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 31 år som fik konstateret MS i april 2008. Jeg har været sygemeldt siden januar 2008 - først i forbindelse med udredning af min sygdom og efterfølgende har jeg været sygemeldt på grund af graviditet (fra maj 2008). Lige nu er jeg på barsel og har ikke noget job jeg skal vende tilbage til efter endt barsel.

Jeg skal nu igennem kommunen, for at vi sammen skal finde ud af hvor meget jeg kan holde til. I den tid jeg har været på barsel er tingene blevet betydligt dårligere med mig; det er tit at jeg ikke har fuld gåfunktion - enten hvis jeg har gået for meget ( ca. 2 km), har cyklet, har gået for hurtigt (normalt tempo for andre), er træt eller når jeg tager min medicin (1 gang om ugen).

Når jeg får det sådan, bliver mine ben geleagtige og jeg bliver nødt til at bruge en krykstok.

Jeg har taget medicin i 8 måneder nu, og dagen efter jeg har taget den, er altid ødelagt. Jeg er meget træt og har mange attak-lignende symtomer.

Mit spørgsmål til dig er, om jeg eventuelt kan ansøge om førtidspension, eller om jeg skal hele systemet igennem først? Som det er nu, har jeg meget svært ved at overskue alle de ting der eventuelt kommer til at ske i fremtiden, med hensyn til min (arbejds)situation, da jeg, som sagt, synes at det er gået meget ned af bakke for mig, på det 1½ år jeg har haft sclerose.

Svar

&#160

Jeg forstår godt, at du spekulerer på fremtiden. Jeg går ud fra, at du er medlem af A-kasse og at du i givet fald ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge efter endt barsel. Er disse betingelser opfyldt vil betingelserne for sygedagpenge som udgangspunkt også være opfyldt. Du skal dog være opmærksom på varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven (max 52 uger indenfor 18 måneder). Der vil dog være forlængelsesmuligheder, alt afhængig af situationen.

Hvis du selv søger pension vil sagen skulle afgøres på de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af og efter alt at dømme kan det medføre et afslag, da kommunen ikke har dokumentation på din arbejdsevne/resurseprofil. Jeg vil derfor ikke anbefale dig at søge pension uden forudgående vurdering.

Inden din barselsperiode udløber vil jeg anbefale dig at tage kontakt til Jobcentret, med henblik på rådgivning og vejledning om det fremtidige forløb. De lægelige akter, som du allerede nu er i besiddelse af bør du medbringe. Inden kontakten til Jobcentret vil jeg anbefale dig at skrive en form for dagbog - oversigt over dagligdagen. Det kan give et godt billede af dine resurser/barrierer til brug for resurseprofilen. Det er også nemmere ad den vej at redegøre for de forskellige problemer generelt, da ingen dage er ens.

På Scleroseforeningens hjemmeside, under "Livet med sclerose", findes omtale af diverse sociale støttemuligheder.

Du har også mulighed for at kontakte den socialkonsulent i Scleroseforeningen, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Navn og træffetid findes på Scleroseforeningens hjemmeside.