Gå til hovedindhold

Hvor udbredt er NMO

Spørgsmål

Min mand er i udredning på 9. måned for enten sklerose eller måske nærmere NMO, og mit spørgsmål drejer sig netop om NMO. De hjemmesider jeg har fundet, synes jeg ikke giver noget svar på, hvordan status pt er på NMO, hvor mange patienter er der her i landet, hvordan reagerer de på behandlingen, er deres attakker sædvanligvis altid værrer end såkaldt almindelig sklerose, og bliver der forsket meget i NMO i forhold til sklerose, er der nogle nyere undersøgelser og fakta om NMO som man kan forholde sig til?

Jeg synes, jeg mangler mere viden om NMO, f.eks står der ikke noget om det på netdoktor, og jeg kan da forstå, at flere sklerosepatienter har fået ændret deres sklerose diagnose til NMO.

Svar

Det er en relativt sjælden sygdom, og vi kender endnu ikke helt præcis udbredelsen på landsplan. Det skyldes at man ikke tidligere, har haft den samme mulighed for at teste for NMO, som man har i dag. Man har i en dansk undersøgelse kigget efter NMO symptomer, hos en gruppe af mennesker med MS og fundet at en del faktisk havde NMO i stedet. De sidste ca. 10 år har man dog haft fokus på NMO symptomer i det daglige kliniske arbejde i landets MS klinikker, og man tester derfor også mennesker med MS, der har debuteret med NMO suspekte symptomer. 
Disse resultater indberettes til Scleroseregistret, og man vil således kunne udregne forekomsten af NMO på landsplan på et senere tidspunkt.

Jeg kan ikke her give en fuldstændig beskrivelse af NMO, og vil derfor henvise til Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromyelitis_optica, hvor du kan få et udmærket overblik over sygdomsenheden, behandling mm.

Generelt set er sygdommen mere aggressiv end MS, og giver i de fleste (ubehandlede) tilfælde svær synsnedsættelse og lammelser i arme og ben, men vi kan i dag behandle den, og i de fleste tilfælde også bremse den i betydelig grad. De behandlinger der oftest bruges her i landet til behandling af NMO er immunterapi med Imurel (Azathioprin) eller MabThera (Rituximab).