Hvor kan man tegne ulykkesforsikring med sclerose
d. 8 december 2010

Hvordan kan man få en ny ulykkesforsikring efter at man er blevet erklæret for uarbejdsdygtig og får førtidspension efter den nye reform af 2003

De fleste selskaber vil ikke tegne ulykkesforsikring til scleroseramte, idet det menes svært at skelne om et ulykkestilfælde sker som følge af sclerosen eller ej, og hvor stor en invaliditetsgrad det medfører.

Jeg vil anbefale dig at kontakte Handi Forsikringsservice, se mere på www.handiforsikring.dk  under hændelsesforsikring eller Handicappedes Gruppeforsikring, se mere på www.h-g-f.dk

Skrevet d. 8 december 2010