Gå til hovedindhold

Hvor hurtig startes MS behandling

Spørgsmål

Så vidt jeg husker fra min indlæggelse i starten af min sclerose, forstod jeg at det ikke er så vigtigt, om man bliver startet op i sclerosemedicin så hurtigt som muligt. Er det rigtigt forstået? Jeg blev indlagt efter en uges attak og lå på enestue i 14 dage pga. lyd- og lysfølsomhed. Fik alt det Medrol jeg måtte få for derefter at starte på Tysabri med det samme. Ved fx. depression, stress og psykose belastes hjernen i en grad, så der kan opstå skader på vævet. Det undrer mig, hvis det ikke også gælder sclerose især ved attakker.

Svar

MS er en kronisk sygdom, og forebyggende livslang behandling kan startes, når alle undersøgelser er foretaget, og diagnosen er stillet. Opstart af forebyggende MS behandling, er en tværfaglig indsats, der kræver information, planlægning og ofte også oplæring, for at behandlingen kan gives på betryggende vis. Der kan derfor være lidt ventetid på, at forløbet bliver koordineret inden behandlingsstart.

Ved behandling af attakker bruges binyrebarkhormon for at dæmpe de akutte symptomer, men attakbehandling har ikke dokumenteret effekt på de mén, der måtte komme efter attakket. Det er vigtigt at give binyrebarkhormon-behandling hurtigt ved invaliderende attakker, for at lindre symptomerne, men i mildere tilfælde kan det planlægges indenfor dage.