Gå til hovedindhold

Hvis jeg ikke kan arbejde efter endt barsel

Spørgsmål

Jeg er 26 år og fik et barn i maj 2008. Efter at have født mit barn fik jeg flere attacks - det sidste er i mine hænder.

De er nu lidt stive i det, finmoterikken er ikke eksisterende og de mest simple hverdagsting skal jeg være meget koncentreret/opmærksom på, når jeg gør dem. Min søn er startet i dagpleje, for at aflaste mig nogle timer dagligt.

Jeg er uddannet kontorassistent og vil jo gerne tilbage på arbejdsmarkedet. Situationen er imidlertid den, at jeg skal ud og finde nyt job, da det sidste gik konkurs. Jeg kan holde barsel til og med 21. april 2009.

Jeg kan ikke længere varetage et kontorjob, sådan som jeg har det nu, da jeg blandt andet ikke kan skrive (at skrive på computer forgår med pegefingerne).

Hvad er mine muligheder, hvis ikke mine hænder er blevet normale, når min barsel slutter?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du har været i ordinært arbejde (uden tilskud) og formoder derfor også, at du er medlem af en faglig organisation. Såfremt du efter endt barsel ikke er i stand til at arbejde kan sygemelding komme på tale. Jeg forudsætter, at du opfylder betingelserne for sygedagpenge efter endt barsel. Orienter dig eventuelt nærmere om emnet, under på Scleroseforeningens hjemmeside.

Forholder det sig sådan, vil din kommune, i samarbejde med dig, afprøve din arbejdsevne. Dette kan ske ved konkret arbejdsprøvning og eventuel drøftelse af anden form for uddannelse, der vil gøre dig i stand til at bestride et job. Se under .

Der skal udarbejdet en ressourceprofil, se www.minarbejdsevne.dk.

Det er kommunens pligt at rådgive og vejlede dig i forhold til de støttemuligheder, som du måtte være berettiget til for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet (selvforsørgelse).

Hvorvidt du kan være berettiget til dækning af merudgifter eller anden form for støtte, kan jeg ikke udtale mig om, men vil gøre dig opmærksom på, at der kan være muligheder - også til afhjælpning af støtte på hjemmefronten. Se også disse muligheder nærmere omtalt på .

Du kan eventuelt også søge rådgivning hos din faglige organisation.

Du har ret til at have en person (bisidder) med dig til samtaler i kommunen, ligesom du har ret til aktindsigt i din sag.