Gå til hovedindhold

Hvilken hjælp

Spørgsmål

Jeg er en 57-årig kvinde, som har haft diagnosen MS i 24 år. De sidste 3 år er det gået stærkt tilbage og jeg er næsten permanent kørestolsbruger.

Jeg har været tildelt hjælp efter §83, hvilket slet ikke fungerede. Det var hjælp jeg havde brug for- ikke at få at vide, hvordan det skulle gøres.

Da jeg desuden lider af 3 andre kroniske sygdomme, er hverdagen ikke til at få til at hænge sammen, med den times hjælp jeg er tildelt.

Jeg har rask ægtefælle, som jeg føler at kommunen trækker mere på, end rimeligt er.

Skulle der ikke udfærdiges funktionsevneskema? Handleplan? Nu har de bedt mig lave handleplan - kan det være rigtgt at jeg selv skal det?

Jeg har bare ikke overskud til den evige kamp med kommunen - en kamp som bestemt ikke er blevet nemmere efter kommunesammenlægningen.

Håber du kan hjælpe mig lidt på vej, i denne jungle.

Svar

Jeg forstår, at det er blevet sværere og sværere for dig at få dagligdagen til at fungere. Jeg går ud fra, at du modtager pension efter reglerne før 1.1.2003 - altså højeste eller mellemste førtidspension. Jeg ved så ikke om du modtager bistands- eller plejetillæg - ej heller hvorvidt du måtte være berettiget til sådanne tillæg. Jeg vil dog pege på, at det er vigtigt, at det undersøges om du modtager en korrekt pension.

Som jeg så forstår din aktuelle situation, modtager du praktisk og personlig hjælp efter servicelovens § 83 med ca. 1 time om dagen, herudover har du et nødkald. Jeg går ud fra, at du har en skriftlig afgørelse på hjælpen. I modsat fald vil jeg anbefale at bede om en skriftlig afgørelse.

Efter servicelovens § 141 fremgår, at når der ydes hjælp til personer under 65 år efter afsnit V (herunder § 83) skal "kommunalbestyrelsen tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder".

Hvorfor kontakten til kommunen er som du beskriver, ved jeg ikke. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen for yderligere og konkret rådgivning og vurdering af din situation. Du kan eventuelt tage denne besvarelse med.

Jeg går ud fra, at du er bekendt med din mulighed for at kontakte den socialrådgiver fra Scleroseforeningen, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Navn og træffetid findes på hjemmesiden.