Gå til hovedindhold

Hvilke udgifter 3

Spørgsmål

Jeg søger §100 og er, i den forbindelse, lidt i tvivl om, hvad jeg kan ansøge om. Sådan som jeg ser det, er der jo mange ekstraudgifter der kan komme på tale.

Her tænker jeg, for eksempel, på: Merudgifter til medicin, merudgifter hjælp til vedligeholdelse hus og have, merudgift brændstof samt udgifter til bus, merudgift til forsikringsudgift af bus, merudgift til vask samt til dækkelse af slid af tøj, på grund af kørestolsbrug.

Nu ved jeg ikke om der er flere typiske merudgifter? Ved heller ikke hvilken værdi skal man sætte disse til?

Har Scleroseforeningen ikke en standardformular, indeholdende oversigt over merudgifter og deres anslåede værdi?

Svar

Der findes ingen standardformular på merudgifter, da det beror på en konkret vurdering.

De merudgifter, der er nævnt som eksempler på om merudgifter på Scleroseforeningens hjemmeside, er udgifter, som har været drøftet i forbindelse med vedtagelsen af loven. Ankestyrelsen har gennem årene, siden lovens vedtagelse, truffet principafgørelser over hvilke udgifter man her vurderer som udgifter begrundet i nedsat funktionsevne. Afgørelserne kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Det er væsentligt, at du gør op, hvilke merudgifter du mener er gældende i din situation og du har nævnt nogle relevante udgifter her.

Værdiansættelsen beror på et individuelt skøn. Kommunen vil, i forbindelse med behandling af ansøgningen, komme med deres skøn, som du vil have mulighed for at kommentere på.

Husk at du har ret til aktindsigt samt oplysninger om kommunens baggrund for deres vurdering.