Gå til hovedindhold

Hvilke indtægter ved beregning af boligydelse

Spørgsmål

Jeg er førtidspensionist efter de gamle regler og har et kort spørgsmål, vedrørende boligydelse til ejerbolig, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

Jeg har en lønindtægt og samtidig modtager jeg højeste førtidspension samt plejetillæg. Indgår alle disse beløb i beregningen af boligydelse?

Jeg tænker især på plejetillæget, som jeg har bevaret, efter jeg fik tildelt hjælpeordning i 1999. Dette beløb er jo beregnet til merudgifter i forbindelde med hjælpeordningen, mit handicap m.m.

Jeg søgte boligydelse i starten af december 2008, men endnu har jeg ikke modtaget noget. Kan det virkelig have sin rigtighed, at det skal tage så lang tid at beregne? Jeg får blot det svar, at man venter på et dokument fra Tinglysningskontoret.

Jeg har måttet søge om overtræk i banken, for at kunne klare mig indtil boligydelsen bliver udbetalt.

Svar

Det er de skattepligtige indtægter, der medtages i beregningen - altså ikke invaliditetsbeløb og plejetillæg.

Med hensyn til sagsbehandlingstiden, så prøv at se på kommunens hjemmeside om der er meddelt en sagsbehandlingstid.

Hvis beregningen generelt er klar, er der måske mulighed for udbetaling af et a`contobeløb.