Gå til hovedindhold

Hvilende pension ved fleksjob

Spørgsmål
Jeg er bevilget førtidspension, men er i arbejde. Det er 10 år siden jeg fik bevilget pensionen, men får den ikke udbetalt, da jeg hidtil har tjent for meget.

Mit spørgsmål går på, om jeg kan få et fleksjob, som ikke forringer min pension?
Svar
Jeg forstår det sådan, at du er bevilget førtidspension før 1.1.2003 - du er så formentlig bevilget mellemste førtidspension. Pensionen er bortreguleret på grund af din indtægt, som måske både er arbejdsindkomst og andre pensionsindkomster?

Med en førtidspension bevilget før 1.1.2003 skulle kommunen, ved arbejdsindkomst over det dobbelte af grundbeløbet pt. 133.248 kr. årligt, kontakte dig med henblik på drøftelse af dels om du fortsat kunne være berettiget til pensionen, om pensionen skulle gøres hvilende med mulighed for udbetaling af invaliditetsydelse og dels andre tilbud herunder eksempelvis fleksjob.

Jeg regner med, at du får udbetalt invaliditetsbeløb med pt. 2.700 kr. mdl. eller måske udbetales invaliditetsydelse med 2.717 kr. mdl.

Hvis du i givet fald findes berettiget til fleksjob, vil der være mulighed for, at din førtidspension gøres hvilende og som ovenfor nævnt med udbetaling af invaliditetsydelse.

Såfremt du ønsker en afklaring skal du kontakte din kommune, der så vil tage stilling til om du måtte være omfattet af mulighederne for fleksjob. Kommunen skal ligeledes vejlede dig om de øvrige muligheder/regler.