Gå til hovedindhold

Hvilende pension

Spørgsmål

I sidste nummer af Magasinet, blev der skrevet om at reglerne for hvilende pension var blevet ændret.

Ingen, af de mange personer jeg har snakket med i kommunen, kender noget til dette. Jeg har derfor ikke mulighed for at finde ud af, om det har betydning for mig.

Jeg har fået tilkendt mellemste førtidspension i 2000, får tjenestemandspension og udnytter min restehvervsevne som lærer (1/3 tid). Heraf følger at min pension har været hvilende siden 2000.

Hvad betyder dette for mig?

Svar

Ændringen, der trådte i kraft 1.7.2008, betyder, at en førtidspension tilkendt efter reglerne før 1.1.2003 som hovedregel ikke frakendes ved indkomst over det dobbelte af grundbeløbet. Pensionen gøres hvilende, og personer med hvilende pension er pr. 1.7.2008 berettiget til udbetaling af invaliditetsydelse uden forudgående ansøgning.

På Scleroseforeningens hjemmeside, var der i oktober 2008 en omtale af ændringen, se her, ligesom det også er nævnt på under , som du også finder på Scleroseforeningens hjemmeside.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke modtager invaliditetsydelse, vil jeg anbefale dig at tage ovennævnte dokumentation med til en samtale med kommunen.