Gå til hovedindhold

Hvem arver hvis der sker min samlever noget

Spørgsmål
Jeg flyttede sammen med min kærste for ca. 7 år siden - jeg havde, på daværende tidspunkt, købt det hus vi sammen bor i i dag. Jeg har ikke selv nogen børn, men min kæreste har to, fra før vi mødtes.

Det jeg gerne vil spørge om, er: Hvis der sker min kæreste noget, hvordan så med huset, kan børnene så gøre krav på noget, når han ikke står på skødet?
Svar
Din samlevers børn arver alene de aktiver, han ejer. Når huset I bor i, ejes af dig, indgår det ikke i din samlevers aktiver.

Dit spørgsmål giver mig anledning til at bemærke, at der ingen arveret er mellem ugifte samboende. Kun hvis man har oprettet testamente til fordel for hinanden, arver man efter en samlever - det gælder uanset hvor mange år man har boet sammen.

Der er, hos mange, en forkert opfattelse af denne problematik, nok specielt fordi man, i betænkningen til arveloven, havde foreslået en delvis gensidig arveret mellem ugifte samboende - Folketinget havde dog en anden opfattelse.

Måske skulle I overveje, om I skulle have oprettet et testamente, hvor I sikrede hinanden i arveretlig henseende. Din samlever kan ved testamente råde over 3/4 af sin formue til fordel for dig, hvor du kan råde over hele formuen til fordel for din samlever. Desuden kan der træffes bestemmelse om, hvad der skal ske, efter længstlevendes død.