Gå til hovedindhold

Hvad står der i min MR beskrivelse

Spørgsmål

Jeg har været til fornyet MR-skanning, da jeg konstant har balanceproblemer, små muskelkramper og paræstesier i venstre side af ansigtet og halsen, samt en ”sovende/død fornemmelse i venstre side af baghovedet”. Yderligere har jeg, siden debut for seks år siden, haft tinnitus og høretab, træthed/udmattethed, svingende smerter som kommer i jag, gåsehud ved berøring af huden, brændende smerter, også som jag, og enkelte gange har jeg haft problemer med at tømme min blære, selvom den var lige ved at ”springe”.

Nu venter jeg så på at komme til undersøgelse hos neurologen (igen). Dette skal jeg sidst i september. Mit spørgsmål til dig er nu: Kan du forklare mig skanningsresultatet i ord jeg kan forstå, og eventuelt fortælle mig, om jeg bør fremskynde min tid hos neurologen?

Skanningsresultat:

MR-skanning af cerebrum både med og uden kontrast.

Viser sammenholdt med 04.11.05, uden ændring et midtstillet, normalt stort ventrikelsystem. I de cerebrale hemisfærer ses adskillige hvid substans læsioner, dels juxtakortikalt, dels periventrikulært.

Der er tilkommet enkelte punktate læsioner i begge de cerebrale hemis færer juxtakortikalt. Ingen egentlige infarkter omfattede såvel grå som hvid substans.

De beskrevne hvidsubstansforandringer kan repræsentere vaskulært betingede gliose/iskæmiforandringer, demyeliserende lidelse kan dog ikke udelukkes.

Ingen rumopfyldende processer, hverken supra- eller infratentorielt.

Ingen arteriovenøse malformationer.

Aa.vertebralis og arteria basilaris ses noget slyngede og den venstre arteria verbralis komprimerer medulla oblongata en anelse i venstre side. Der ses intet patologisk signal i medulla på niveauet.

Svar

 

MR-skanninger kan være svære at bedømme, da nogen af de forandringer man ser ikke er specifikke, hvilket vil sige, at man ikke altid kan skelne forskellige sygdomme fra hinanden udfra billederne alene.

I din MR beskrivelse skriver røngtenlægen, at de forandringer der ses, både kan skyldes ændringer i blodgennemstrømningen (vaskulært betingede gliose/iskæmiforandringer) og sygdomsprocesser som ses ved sclerose (demyeliserende lidelse).

I den forbindelse skal man dog huske på, at en radiologisk beskrivelse (røngtenlægens vurdering) ikke altid kan stå alene og det er derfor din neurologs vurdering der vejer tungest, da vedkommende kender din sygehistorie, dine symptomer og svar på andre undersøgelser, og derfor bedst kan tolke forandringerne på din MR-skanning.

Da din neurolog også har fået MR beskrivelsen, er det op til vedkommende at bedømme, hvornår du skal ses og hvilken konsekvens skanningen kan have.