Gå til hovedindhold

Hvad sker ved 65 år

Spørgsmål
Jeg har haft DS siden 1995. Jeg fylder 65 år ultimo juni 2010 og går på pension den 01.07.2010.

Jeg har fået tilkendt invaliditetydelse den 16.01.1997 og har nu fået at vide, at denne kan jeg ikke bibeholde til jeg fylder 67 år. Er dette korrekt?

Jeg har også fået tilskud til fodbehandling, idet jeg ikke selv kan klippe mine negle. Kan det passe at dette tilskud også bliver fjernet?
Svar
Jeg forstår på dit spørgsmål, at du bliver folkepensionist den 1.7.2010. Jeg forstår det også sådan, at du ikke har modtaget førtidspension forinden overgang til folkepension.

Det fremgår af overgangsbestemmelserne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 65 samt Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31.8.2007 pkt. 408, "det er ikke muligt fortsat at oppebære invaliditetsydelse eller ekstra tillægsydelse efter denne bestemmelse".

Den besked, som du har fået, lyder derfor korrekt.

Med hensyn til tilskud til fodbehandling forstår jeg det sådan, at du har fået dækket merudgifter i henhold til lov om social service § 100. Såfremt jeg har ret i min antagelse bortfalder denne mulighed også ved 65 år.

I forbindelse med overgang til folkepension skal der foretages en grundig vejledning til dig, hvor din situation samlet tages op til vurdering, både med hensyn til din fremtidige økonomiske situation samt behov for oplysning om andre støttemuligheder, herunder om du måtte være berettiget til ydelser efter pensionslovens bestemmelser om eksempelvis helbredstillæg.

Dette fremgår af vejledning om særlig støtte til voksne nr. 5 til serviceloven pkt. 130.

Berettigelse til helbredstillæg sker ud fra en vurdering af andre indtægter ved siden af folkepensionen (herunder også ægtefælle/samlevers indtægter) ligesom der også er en formuegrænse.