Gå til hovedindhold

Hvad kan jeg gøre når pensionsselskabet ikke vil udbetale længere

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende præmiefritagelse og udbetaling af invaliderente. Jeg har i 2,5 år fået udbetaling og præmiefritagelse fra min (privattegnet). Jeg har været igennem 3 års lang udregning via kommunen, ialt fem arbejdsprøvninger af sammenlangt 8 måneders varighed, klarede 12-15 timer ugentlig med smerteforværring og tiltag i smertestillende - der er dage hvor jeg har måtte gå direkt i seng når jeg kom hjem.

På baggrund af dette har jeg haft fået diagnoserne: Slidgigt/kroniske nakke- og skuldresmerter samt føleforstyrrelser.

Nu lyder mit spørgsmål så på følgende: Må man stoppe udbetaling af invaliderente/præmiefritagfelsen pludeseligt? Forsikringen siger at det er fordi kommunen skriver at jeg kan arbejde 15 timer i et fleksjob, hvilket ikke er 2/3 uarbejdsdygtig.

Jeg er igen under udredning angående nye symptomer på sclerose, for eksempel usikker gang, synsforstyrrelser mm., og min forsikring hører nærmest ikke på hvad det er jeg siger til dem angående de nye symptomer, og siger, at de stopper udbetalingen og jeg skal betale præmie igen - hvilket jeg selvfølgelig vil gøre da jeg aldrig kan tegne en sådanne forsikring igen. Hvad vil du råde mig til at gøre? Hvis det er sclerose jeg har, kan de nægte at udbetale invaliderente?

Jeg tegnede denne forsikring i 1995/96 for at sikre en god årsindkomst, og havde det indtil 1/1-08, men afgørelse fra kommeunen kom først sidst i frebuar - hvilket vil sige at de stoppede betalingen før afgørelsen. Og nu er jeg så først blevet opkrævet betaling for priæmie på forsikringen den 3/4- 08 (men med tilbagevirkning til den 1/1-08). Jeg undrer mig i den forbindelse lidt over at de er så længe om at opkræve betaling af præmien, samt at de ikke vil hjælpe mig mere.

Svar

Det er godt nok en kedelig situation du er havnet i. Ikke nok med at du skal døje med sygdom, så skal du også kæmpe en brav kamp mod pensionsselskabet. Nu skal det siges at disse sager absolut ikke er sort/hvide, hvorfor det selvfølgelig er sværere at finde frem til den helt rigtige afgørelse.

Man må godt stoppe udbetalingen pludseligt, såfremt man ikke længere opfylder kriterierne for udbetaling. De fleste privattegnede invaliderenter er lavet med fuld dækning og præmiefritagelse hvis man mister erhvervsevnen med mere end 2/3, men også med halv udbetaling, dog ingen præmiefritagelse, hvis man har mistet erhvervsevnen med mellem 1/2 og 2/3 - så du bruge stadig være berettiget til en delvis udbetaling.

Såfremt du ikke er tilfreds med den afgørelse der er på nuværende tidspunkt, vil jeg anbefale dig at gå ind på www.forsikringogpension.dk, hvor du kan se en klagevejledning under "Pension".