Gå til hovedindhold

Hvad hvis man modtager ledighedsydelse

Spørgsmål
Jeg er lige blevet arbejdsløs flexjobber, hvorfor jeg gerne vil kende mine rettigheder med hensyn til revalidering. Hvor kan jeg læse om disse?

Jeg er uddannet lægesekretær men har ikke arbejdet som sådan i flere år, og vil gerne tilbage til kontorverdenen. Som ønskescenarie, ser jeg dog det at få en chance som underviser, eventuelt med 1½ revalidering. Kan jeg få hjælp til dette?
Svar
Du skriver, at du er visiteret til fleksjob, men nu er uden arbejde.

Udgangspunktet ved visitering til fleksjob er som hovedregel, at revalideringsmulighederne er udtømte. Det er derfor svært for mig at vurdere, hvorvidt du på nuværende tidspunkt kan være berettiget til uddannelse/revalidering.

Principielt er det muligt at få tilbud om revalidering selvom du modtager ledighedsydelse. Reglerne herom fremgår i kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Det fremgår her af lovbemærkningerne, at "er der tale om personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen kan målet med en revalidering være ansættelse i fleksjob".

Nu ved jeg heller ikke hvilket fleksjob du har haft, men udleder, at det har været inden for et andet arbejdsområde end din oprindelige uddannelse.

Uden at vide, hvordan din kommune vil vurdere dine muligheder, vil jeg anbefale dig at undersøge, hvilken form for uddannelse, der i givet fald kræves til det job, som du mener at kunne magte fremover.

Reglerne om ledighedsydelse, herunder krav om deltagelse i opfølgning og afklaring fremgår af lov om aktiv socialpolitik kap. 7.