Gå til hovedindhold

Hvad gør man når kommunen ikke overholder opfølgningspligt

Spørgsmål

Hvad kan man gøre, når ens kommune ikke overholder deres opfølgningspligt?

Under kommunesammenlægningen er jeg blevet "glemt" og er derfor ikke kommet i det fleksjob som jeg er blevet bevilget. Først efter 17 måneder sker der noget, da jeg selv, endnu en gang, kontakter kommunen.

I forhold til ovenstående vil jeg lige tilføje at jeg, i hele ventetiden, har arbejdet på den arbejdsplads hvorpå jeg nu også ansat i fleksjob. Da fleksjobbet blev bevilget blev jeg bedt af min daværende sagsbehandler om at starte med at arbejde ca 12 timer om ugen, for at prøve hvad jeg kunne holde til.

Efterfølgende hørte jeg intet fra min kommune - jeg arbejdede forsat som aftalt. Jeg var altså ikke blevet informeret om hvor længe denne prøvetid skulle fortsætte. jeg ville blive indkaldt til et møde hvor jobbet skulle
etableres - dette skete dog aldrig og ved kommunesammenlægningen blev min sag så helt "glemt".

Det er så først efter 17 måneder og egen ihærdighed, at jeg derefter hurtigt kommer i job, men jeg mener at det kunne have været sket allrede efter 3 måneder, hvis de havde overholdt deres opfølgningspligt.

At der skulle gå så længe før jeg endelig kom i job, har desværre fået store økonomiske konsekvenser for mig (idet lønnen er blevet trukket fra ledighedsydelsen, som man jo får i visitationsperioden - deraf de økonomiske konsekvenser), og jeg mener at kommunen børe give mig kompensation for deres fejl.

Jeg har desværre ikke kunne finde nogle lignende sager med afgørelser, så derfor spørger jeg dig: Kender du til lignende sager?

Jeg har selvfølgelig sendt en klage til kommunen.

Svar

Det er trist såvel menneskeligt som økonomisk at blive "glemt", på den måde du beskriver.

Den eneste mulighed du, for mig at se ,har, er at anlægge en retssag ved domstolene mod kommunen - og det vil være en vanskelig sag at få medhold i. Det er dig, der skal bevise, at du kunne være kommet i arbejde tidligere, og hertil er det ikke nok, at du hurtigt fik et job efter den lange periode kommunen smølede med din sag.

Du skal kunne dokumentere, at du har lidt et økonomisk tab, hvilket hænger uløseligt sammen med førstnævnte.

De krav, der stilles til at løfte denne bevisbyrde, er strenge, og jeg kan under ingen omstændigheder råde dig til et sagsanlæg, medmindre du enten kan få fri proces eller retshjælpsdækning.

Jeg har også ladet dit spørgsmål gå indenom socialrådgiver Annette Køhler, du kan læse hendes svar nedenfor.

Annette Køhlers tillægssvar:

 

Jeg er meget enig med vores advokat i besvarelse af dit spørgsmål. Det kan blive en bekostelig affære at anlægge en retssag. Hvis du fortsat er medlem af en faglig organisation kan du muligvis hente juridisk bistand der.

Du har helt ret i, at kommunen har en opfølgningsforpligtigelse, men det fritager ikke borgeren for også at handle i sin egen sag.  Som sådan er jeg også forundret over, at din arbejdsgiver heller intet foretog sig på daværende tidspunkt.

Jeg vil foreslå dig, at du konkret skriftligt anmoder om behandling af din sag med virkning fra den dato, hvor din arbejdsevne var afklaret og fleksjobbet kunne have været etableret. Kommunen skal så træffe en afgørelse i den konkrete sag. Muligvis vil de henholde sig til, at det ikke er muligt at dokumentere, at du kunne være ansat. Her kan dokumentationen fra din arbejdsgiver så redegøre for disse forhold.

Du skal dog også være opmærksom på, at i givet fald vil din arbejdsgiver også skulle udbetale deres manglende lønandel for perioden - og det ved jeg ikke om de er klar over/indstillet på?

Alt afhængig af kommunens behandling af sagen og udfaldet, skal du orienteres om din klagemulighed, hvorefter du kan tage stilling til det videre forløb.

Når klagemulighederne er udtømte er der mulighed for at rejse spørgsmålet overfor Folketingets Ombudsmand, der specielt har fokus på sagsbehandlingstider. Ombudsmanden afgør dog selv, hvorvidt han tager sagen.