Gå til hovedindhold

HPV bivirkninger og Tecfidera

Spørgsmål

Har man erfaring med, hvilke interaktioner der kan være med sclerosebehandling med Tecfidera, hos kvinder som allerede har neurologiske bivirkninger fra HPV vaccine? Nogle af de unge kvinder som har fået neurologiske udfald efter HPV vaccine, har fået scleroselignende symptomer og nogle af dem har mærket tydelig bedring efter EDTA og intravenøs C-vitamin terapi, grundet udrensning af tungemetaller, samt kostændringer og vitamin/mineral tilskud. En unge spansk kvinde har fået konstateret sclerose efter HPV vaccine. Og hvor længe har Tecfidera været på markedet i Europa som sclerosebehandling? Jeg troede det første blev frigivet i år i Danmark.

Jeg har læst på jeres hjemmeside, om en kvinde som fik hjernehindebetændelse efter 4 års behandling med Tecfidera. Det fremgår ikke om kvinden var i behandling for sclerose eller psoriasis, eller hvor hun kommer fra. Ved man med sikkerhed om kvinden havde fået HPV vaccine, eller hvad årsagen ellers kunne være? 

Lymfopeni har været til stede i svag grad for 12 år siden i forbindelse med "første attak", er der større chancer for at man er i risiko for at få hjernebetændelse fra Tecfidera?

Svar

Jeg kender desværre ingen beskrivelser af interaktioner mellem bivirkninger til HPV vaccine og Tecfidera. Generelt gælder, at man skal have overstået sine vaccinationer, inden man starter Tecfidera, for at være sikker på, at vaccinationen er effektiv. Hvis du har bivirkninger fra tidligere HPV vaccine, vil jeg ikke tro, at disse kan påvirkes af Tecfidera. Tecfidera har været på det Europæiske marked siden februar 2014 og blev godkendt i USA marts 2013.

Ved Tecfiderabehandling af MS er der for nylig registreret et enkelt tilfælde med PML. Der er tidligere rapporteret fire tilfælde med PML, hos mennesker som har været i behandling med medicin indeholdende dimethylfumarat, som er det aktive stof i Tecfidera: Tre hos psoriasispatienter og et hos en patient med sarcoidose. Behandlingen havde i alle tilfælde meget udtalt reducerende effekt på patienternes hvide blodceller (lymfopeni), hvilket kan være en risikofaktor ved udvikling af PML, som man imidlertid undgår, når man tager den anbefalede Tecfideradosis og blodprøverne overvåges. Tre af de patienter der udviklede PML var desuden tidligere behandlet med andre immundæmpende præparater, hvilket også er en kendt risikofaktor. Når man starter Tecfidera, overvåges mængden af hvide blodceller i blodet, og behandlingen kan pauseres, hvis værdierne bliver for lave. Hvis dette overholdes, tyder alt på, at risikoen for PML ved Tecfidera er forsvindende lille.

Du har ret i, at der er kvinder, der har fået konstateret sclerose efter HPV vaccine, men statistisk set, er der ikke flere tilfælde, end man generelt ville forvente, ved "tilfældighedernes spil" alene. Man kan derfor ikke sige, at vaccination i sig selv skulle starte MS.

Vedrørende lymfopeni ved Tecfiderabehandling og risiko for PML, er ekspert vurderingen i dag, at en let lymfopeni ikke kan udløse PML. Man skal ned på lymfocyt værdier under 1.0, før man skønner, at der er risiko for PML, med mindre andre risikofaktorer, som f.eks. anden immunbehandling eller svækket immunsystem af anden årsag, er tilstede.