Gå til hovedindhold

Holdtræning og individuel behandling

Spørgsmål

Jeg har i nogen år modtaget vederlagsfri fysioterapi 2 x ugentlig til holdtrænning, og én gang personlig behandling og har haft rigtig god effekt af det - men det er stoppet nu, forklaringen er for mig lidt sløret, så nu henvender jeg mig til eksperterne for at få ren besked. Jeg har været inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og læse henvisningsvejledningen - dog uden at få øje på det argument min fysioterapeut har givet mig. Hun siger, at min henvisning pr. i år gælder kun til 20 behandlinger - på trods af at jeg både er progressiv og har flere hjælpemidler - og at de er udløbet for i år. Hun har søgt en undtagelse til næste år, men der er også kun 20 behandlinger næste år.

Svar

Med diagnosen MS  er man berettiget til vederlagsfri fysioterapi.
Der er 2 kategorier:

Progressiv:
Her har man diagnosen, men er ikke så fysisk påvirket, at man ikke kan klare sig selvstændigt indendørs 24 timer i døgnet. I denne gruppe er man berettiget til holdtræning og undtagelsesvis nogle få individuelle behandlinger.

Svært fysisk handicap:
Her er man så fysisk påvirket af MS, at man ikke kan klare sig indendørs 24 timer i døgnet uden hjælpemidler. I denne gruppe er man berettiget til holdtræning og individuel behandling. Den første henvisning gælder 20 behandlinger, men når man ansøger de efterfølgende gange er det en undtagelses redegørelse, og der er ikke antal herpå. Antallet af individuelle behandlinger er baseret på en faglig vurdering, og din fysioterapeut skal fagligt kunne forsvare antallet af individuelle behandlinger.

Dette står i overenskomsten og reglerne/lovgivningen gælder for hele landet.

Jeg vil anbefale dig, at tale med din fysioterapeut om den faglige vurdering af dine behandlinger. Det kan evt. være, at du går til hold 2 x ugentlig, og dermed er behovet for individuel vejledning/træning mindre.