Gå til hovedindhold

Hjemmehjælperen har tabt mig på gulvet, bør jeg søge erstatning

Spørgsmål

Kommunens hjemmehjælper har tabt mig på gulvet 4 gange, hvilket resulterede i at jeg 4. gang brækkede lårbenshalsen, hvormed jeg har fået en betydelig funktionsnedsættelse.

Vil det være fornuftigt at søge erstatning? Jeg orker/gider ikke, hvis det er 100 kroner som vi snakker om.

Svar

I dit tilfælde må man nok sige, at én ulykke sjældent kommer alene.

Kræves der erstatning, skal man som erstatningssøgende dokumentere årsagssammenhæng mellem den fejl, der er begået, og skaden, man pådrager sig. Et hændeligt uheld - eventuel egen skyld i det skete - kan medføre, at man ikke får ret til erstatning.

Som det beskrives i dit spørgsmål, kan gentagne hændelser ikke betragtes som hændelige uheld, men må umiddelbart betragtes som en uforsigtig måde man behandler dig på, og jeg går ud fra, at den pågældende hjemmehjælper anerkender, at der foreligger uforsigtig fremgangsmåde.

Jeg vil råde dig til at kontakte kommunen og bede dem om at anmelde skaden til deres forsikringsselskab og derudover gøre opmærksom på, at det du har været udsat for, må medføre, at der er behov for yderligere hjælp, så der ikke sker gentagelser.

Anerkendes erstatningspligten, må der være grundlag for svie- og smerteerstatning (165,- kr. pr. dag i 2009), godtgørelse for eventuelle udgifter ved genoptræning, fysioterapi og lignende. Erstatning for varigt mén kan det være vanskeligt at udtale sig om, da du i forvejen lider af en sygdom.

Svie- og smerteerstatning ydes i den periode, man er under behandling, herunder under genoptræning.