Gå til hovedindhold

Hjælpemidler og træning

Spørgsmål

Jeg har nogle spørgsmål angående hjælpemidler. 

1. Hvilke hjælpemidler kan være hensigtsmæssige når man er en meget immobil scleroseramt? 

2. Hvordan bevilges disse hjælpemidler? 

3. Har man ret til vedligeholdende træning som scleroseramt? 

4. Efter hvilken lov bevilges denne træning?

Svar

Ad. 1-2:. Der findes mange forskellige typer hjælpemidler til mobilitet (kørestol, rollator og andet), hjælpemidler til funktioner i køkkenet og hjælpemidler der letter dagligdagen i hjemmet (greb, badestol/ bade taburet m.m). Hjælpemidler bevilges på baggrund af en individuel vurdering og det kan være meget forskelligt fra person til person, hvilke hjælpemidler der er relevante . Det er den sagsbehandlende ergoterapeut, der foretager denne vurdering i hjemmet sammen med borgeren.

Ad.3-4: Som scleroseramt er man automatisk berettiget til vederlagsfri holdtræning hos en fysioterapeut. Hvis man derudover opfylder kriteriet om et svært fysisk handicap, der gør at man ikke kan klare sig selv inden døre 24 timer i døgnet uden hjælp, er man også berettiget til individuel træning. Det er egen læge eller sygehus lægen, der foretager denne vurdering og som laver en henvisning til fysioterapi.
 
Det er ikke en lov der fastsætter dette men ”Overenskomst om Vederlagsfri Fysioterapi”. Denne overenskomst er mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.