Gå til hovedindhold

Hjælp til at få struktur på livet

Spørgsmål

Jeg har sclerose og har et spørgsmål vedrørende hjælp til struktur på hverdagen. Ved I om det er muligt at få hjælp af det offentlige til at åbne breve og besvare dem, at få hjælp til huske at indsende feriekort mv? Det har jeg nemlig svært ved at overskue og kan kun finde hjælp som hjælpemidler til fysisk handicap.

Og så vil jeg høre om I holder kurser eller foredrag om førnævnte emne “Få struktur på dit liv”?

Svar

Der er mulighed for at søge socialpædagogisk støtte i h.t. lov om social service §85. Hjælpen ydes som eksempelvis til styring af økonomi, læsning af post, struktur af dagligdag,  planlægning af indkøb, ledsagelse til lægebesøg o.lign. Helt konkret synes jeg, at du skal gå ind på din kommunes hjemmeside og eksempelvis søge efter socialpædagogisk støtte/støtteperson, så vil du givetvis finde din kommunes tilbud, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med ansøgning.
Annette Køhler
socialrådgiverDu skriver, at du har fået problemer med at strukturere forskellige aktiviteter i dagligdagen, og spørger om der afholdes kurser m.v. om emnet. Det er et utrolig relevant emne. Rigtig mange af mine klienter med MS kan beskrive netop problemer med at skabe overblik. Det er desværre en hyppig følge af sygdommen, der også kan påvirke de kognitive funktioner, som kaldes de kognitive styringsfunktioner (eksekutive funktioner).
Det er faktisk muligt at kompensere for disse vanskeligheder, men det kræver viden om og afprøvning af forskellige strategier og/eller hjælpemidler f.eks. teknologiske hjælpemidler. Ligesom du skriver, at du har fundet hjælpemidler til fysiske handicaps, så kan man også få hjælpemidler til kognitive handicaps.

Jeg vil nedenfor skitsere nogle steder, hvor du måske kan få hjælp. Det er et forholdsvist nyt område, og kan derfor desværre kræve lidt "benarbejde" af den, som har behov for hjælpen.
• Sclerosehospitalerne afholder kurser, hvor der bl.a. er fokus på kognitive vanskeligheder.
• Alle kommuner tilbyder undervisning til voksne med særlige behov. Undervisningsstederne kaldes ofte CKU (Center for Undervisning og Kommunikation) eller CSV (Center for Specialundervisning). Flere og flere steder er der tilbud til mennesker med MS.
• Kommunerne har ansat ergoterapeuter, der kan vurdere et evt. behov for træning og for hjælpemidler. Flere kommuner har desuden ansat ergoterapeuter eller talepædagoger, der har specialiseret sig i teknologiske hjælpemidler, der kan benyttes som kompensation for kognitive vanskeligheder.
• Spørg evt. din sclerosesygeplejerske på den scleroseklinik, hvor du er tilknyttet. Mange har et godt kendskab til dette områder, eller også kan de ofte pege på, hvem der kan hjælpe.
Mette Ellermann
Specialist i neuropsykologi