Gå til hovedindhold

Hepatitis B-vaccination og sklerose

Spørgsmål

I forbindelse med en erstatningssag, hvor jeg er overbevist om, at jeg har udviklet sklerose efter en vaccination med Twinrix i 2004 (forretningsrejse til Østen), har jeg lige modtaget en skrivelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvori de skriver:

"at man udfra den publicerede litteratur på området kan se at en mulig sammenhæng mellem vaccination mod hepatitis (især hep. B) og MS er et meget omdiskuteret emne, og at der i en nyere publikation (Mikaeloff e. Al., 2009) fremgår at en bestemt type hepatitis B vaccine, Engerix B syntes at øge risikoen for Multiple Sclerosis. Twinrix er en bivalent vaccine, der indeholder de antigene komponenter der bruges til at fremstille Havrix (hep. A) og Engerix B."

I denne ovenfor nævnte publikation skriver de, at man har forhøjet risiko for at udvilke sklerose, i 3 år efter vaccinationen.

Min egen læge og jeg har sammen indberettet de bivirkninger, som jeg fik af Twinrix vaccinen. De bivirkninger som jeg fik, umiddelbart efter vaccinationen var; blærer/kløe på hænder og fødder, Herpes Zoster: helvedsild, nedsat kraft i ben, lammelser og til sidst en diagnose med sklerose. Alle bivirkninger, som står skrevet i indlægssedlen til vaccinen.

Hvordan forholder skleroselæger sig til en sådan publikation og vil det indgå i jeres fremtidige anbefalinger for vaccination ved udlandsrejse?

Svar

Vacciner kan ind imellem føre til komplikationer, og man har i mange år diskuteret, om vaccinationer kan øge risikoen for at få skerose. Indtil videre er det ikke lykkedes at dokumentere, at nogen form for vaccinationer med sikkerhed øger riskoen for at få sklerose.

Den undersøgelse du omtaler er en opfølgende undersøgelse i en meget stor, fransk undersøgelse af børn, der er blevet vaccineret mod en bestemt form for smitsom leverbetændelse (hepatitis B).

I undersøgelsen kunne man overordnet set ikke finde en øget risiko for at udvikle sklerose efter vaccination. Man fandt i undersøgelsen, at risikoen for at udvikle skleroselignende sygdom var lidt øget efter vaccination med en bestemt vaccine, og dette var lidt mere udtalt efter brug af den vaccine du omtaler (Engerix B). Forfatterne af artiklen konkluderer, at det er muligt, at denne vaccine øger riskoen for at udvikle sklerose, men de konkluderer også, at det er nødvendigt med yderligere undersøgelser for at fastslå dette med sikkerhed.

Jeg er enig med forfatterne i, at det ikke kan udelukkes, at Engerix B vaccinen kan øge risikoen for at få sklerose, men jeg mener, at sammenhængen er usikker.

Desværre er der ikke andre, tilsvarende vacciner på markedet i Danmark, hvorfor denne vaccine er den eneste mulighed, hvis man ønsker vaccination mod hepatitis B. Hvorvidt man skal anvende denne vaccine til personer med sklerose må derfor komme an på en konkret vurdering af balancen melelm en usikker sammenhæng mellem vaccination og sklerose og en sikker forebyggende effekt på en alvorlig leversygdom hos den enkelte patient.