Gå til hovedindhold

Helhedsorienteret vejledning

Spørgsmål

Jeg er 43 år, og fik diagnose MS i 2004 (men har højst sandsynligt haft sclerose i ca. 10-12 år). Jeg fik diagnosen i forbindelse med indlæggelse, og var derefter på sygedagpenge i 2 år.

Da sagsbehandling m.m. gik urimeligt langsomt, overgik jeg på kontanthjælp i 2006. Har netop gennemført arbejdsprøvning og skal snart i virksomhedspraktik, med henblik på fleksjob (formodentlig kontor).


Jeg vil nu gerne vide, om jeg på nogen måde er berettiget til eventuelt økonomiske ekstratilskud, eller invaliditetsydelse? Her tænker jeg for eksempel på udgifter til fysioterapi, transport til neurologiske undersøgelser, medicin og lignende? Jeg har desuden fået tilkendt invalideskilt til min bil, men har simpelthen ikke råd til at betale det.

Svar

Det lyder som et meget langvarigt forløb, men forhåbentlig kan der snart være en afklaring for dig.

Kontanthjælpen er ikke noget stort beløb, så jeg forstår godt, at du kan have problemer med økonomien. Rent konkret forholder det sig sådan, at kommunen er forpligtet til at yde en helhedsorienteret vejledning, og det vil sige, at kommunen skal oplyse dig om andre støttemuligheder i loven.

Du skriver ikke noget om hvorvidt du bor alene eller har børn under 18 år (?). Der kan derfor godt være nogle af de oplysninger, som jeg nu nævner, som ikke er aktuelle for dig.

Såfremt du er enlig uden forsørgerpligt overfor børn, er din kontanthjælp beregnet efter satsen "ej-forsørger". Der er til personer, som modtager ej-forsørgertakst, mulighed for særlig støtte på grund af høje boligudgifter. Hjælpen kan dog højest udgøre forskellen efter skat, mellem satsen for forsørger og ej-forsørger.

Reglerne fremgår af lov om en aktiv socialpolitik § 34 og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 606 af 30.6.2003 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik § 6. Hvorvidt du modtager dette eller opfylder betingelserne herfor skal din kommune oplyse dig om.

Herudover vil jeg pege på muligheden for økonomisk hjælp til enkeltudgifter og sygebehandling, som fremgår af lov om en aktiv socialpolitik §§ 81 og 82. Kommunen skal, ud fra en konkret vurdering af udgiftens art og din samlede økonomi, vejlede dig om dine muligheder. Kommunen skal endvidere vejlede dig om reglerne for dækning af merudgifter jf. lov om social service § 100. Du kan se dette nærmere beskrevet på foreningens hjemmeside, under - .

Jeg forstår, at du har bil. Hvorvidt du opfylder betingelserne for støtte til bil/fritagelse for vægtafgift/afgift på grund af brændstofforbrug skal kommunen ligeledes vejlede om. Du kan se reglerne nærmere beskrevet på foreningens hjemmeside, under .

Om betingelserne for befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven til behandling på sygehus er opfyldt, skal kommunen også vejlede dig om. Reglerne fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 37 af 12.1.2007 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven § 10.

Invaliditetsydelse kan ikke længere bevilges. Muligheden bortfaldt ved førtidspensionsreformen pr. 1.1.2003, og det er i dag kun personer, som forinden havde fået tilkendt ydelsen, som fortsat får den udbetalt.

Du kan eventuelt tage min besvarelse med til samtale med din sagsbehandler, så du kan få oplysning om dine rettigheder.