Gå til hovedindhold

Helbredstillæg og personligt tillæg

Spørgsmål

Jeg er 53 år og bor alene. Jeg har ledsagerhjælp og hjælp til at gøre badeværlset klar til bad hver dag. Har derudover hjemmehjælp hver uge, Jeg ville høre, om man kan få dækket benzin til ridning og fys, da det jo ikke var noget jeg gjorde, hvis ikke jeg var syg. Derudover tager jeg en del smertestilllende medicin samt en masse vitaminer og kosttilskud pga. bla. trætheden. Er det noget man kan få økonomisk hjælp til? Vil lige sige at jeg modtager pension efter de gamle regler, har dog ikke fået pension pga. sclerosen.

Svar

Du skriver, at du modtager pension efter reglerne før 1.1.2003 - jeg går ud fra, at du modtager højeste førtidspension. Du skriver ikke noget om du evt.
har andre pensionsindtægter. Jeg vil gøre dig opmærksom på mulighederne for helbredstillæg, der dog er betinget af formue under 80.300 kr. og en personlig tillægs% over 0. Du kan se tallene på din pensionsmeddelelse, som du har fået i forbindelse med udbetaling for januar 2014. Helbredstillæg er mulighed for dækning af udgifter til medicin o.lign. Din kommune skal oplyse dig nærmere. Du kan læse nærmere om det på Borger.dk.

Førtidspensionister med pension efter reglerne før 1.1.2003 er ikke omfattet af mulighed for at søge dækning af merudgifter i h.t. lov om social service
§ 100. Det er denne §, hvor nogle personer kan modtage dækning af merudgifter til befordring, så desværre er du ikke omfattet.

Reglerne for ansøgning om individuelt personligt tillæg kan du læse nærmere om her på Borger.dk. Der er dog strenge økonomiske krav.