Gå til hovedindhold

Har jeg pligt til at oplyse om min diagnose

Spørgsmål

Min kone fik konstateret sclerose i 2001 og er heldigvis nu symptomfri. Hun har efter diagnosen færdiggjort sin uddannelse og er fastansat ca. 30 timer om ugen. Igennem sin arbejdsplads har hun fået en pensionsordning med tilhørende forsikringer, og er dækket fuldt ud på trods af kendt sygdom, forudsat at hun har indbetalt regelmæssigt i to år.

Vi har 2 børn og et mere på vej og købte hus i 2013. I forbindelse med huskøbet gjorde vi ikke banken opmærksom på diagnosen for at undgå unødvendig påvirkning af risikovurdering og tilbud. Vi samlede vores forsikringer i et selskab på nær min kones ulykkesforsikring, som vi lod forblive, hvor den blev tegnet inden diagnosen. Vi informerede vores primære forsikringsselskab, om hvorfor vi ikke flyttede denne. Vi er nu i forhandling med vores nuværende bank samt et andet pengeinstitut, som samarbejder med et forsikringsselskab, og hvor vores tilbud forudsætter, at vi samler vores forsikringer hos dem. Vi frygter, at åbenhed om hvorfor vi ønsker at beholde hendes ulykkesforsikring et andet sted, vil påvirke vores tilbudte vilkår i banken.

Vores spørgsmål er derfor:
1) Hvad har vi pligt til at oplyse vedrørende diagnosen til banker og forsikringsselskaber? Det vil være svært at argumentere for ikke at flytte en ulykkesforsikring uden at fortælle grunden.
2) Vi kan ikke huske, om vi kontaktede min kones ulykkesforsikring angående diagnosen, men kan huske, at vi på en eller anden måde fik at vide, at der ikke var mulighed for erstatning eller andet. Har vi pligt til at oplyse om diagnosen til forsikringsselskabet med ulykkesforsikringen? 

Svar

1) I har ikke pligt til at fortælle dem mere end de spørger om, i det materiale I skal udfylde for at etablere forsikringsdækningerne. I skal være opmærksomme på, at afgives der urigtige risikooplysninger, kan en evt. senere erstatning bortfalde, hvis ikke selskabet ville have accepteret forsikringen, hvis sygdommen var kendt, eller blive nedsat hvis selskabet ville have tegnet forsikringen, men til en forhøjet pris. Slutteligt er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at ulykkesforsikringer idag nogle gange ikke kræver afgivelse af helbredsoplysninger, men at der laves en direkte notat i policen om, at den ikke dækker efter nogle nærmere definerede tekster.
Jeg er ret sikker på at det ikke er svært at argumentere for at din kones ulykkesforsikring ikke flyttes, I kan blot nævne at den er forbundet med nogle ekstra fordele eller lignende.

2) Nej, I har ikke pligt, men det kan fremgå af vilkårene, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde der er en direkte følge af sclerosen.