Gå til hovedindhold

Har jeg MS

Spørgsmål
Hvor vigtig er en tidlig diagnose?
Jeg blev enormt syg sidste efterår med neurologiske symptomer blandet med D-vitaminmangel og en abnorm virusreaktion/forgiftning. Så jeg har været forbi flere medicinspecialer i mellemtiden med mudret sygdomsbillede. Nu er det postvirale eller forgiftningen så småt gået i sig selv, men det neurologiske består med diskret udvikling.

Jeg var til en undersøgelse, men den privatpraktiserende neurolog pointerede, at hun kun var bestilt til at se på paræstæsierne, som fordi de i hovedsagen var symmetriske, ikke tyder på MS. Derfor blev stressblære, balancetab, spasticitet bag på venstre ben og dropfod i samme efter gang, mental udtrætning, hovedpine og irritation i højre øje ikke genstand for undersøgelse.
Neurologen henviste dog til CT-skanning, og har på baggrund af den afskrevet såvel MS som andet neurologisk. Egen læge mener, at neurologen er meget dygtig, og at der derfor ikke er grund til at tvivle på afgørelsen.

I mellemtiden var jeg forbi et andet medicinspeciale på hospitalet med cirka samme sygdomsbillede. Her viser de tilbage til neurologisk oprindelse og siger, at det er "helt uhørt at afskrive sclerose på en CT-skanning".
Nu er jeg i tvivl, kan jeg regne med, at jeg ikke er syg af sclerose, se tiden lidt an, eller bør jeg presse nogen for yderligere undersøgelse nu, fordi tidlig diagnose gør en forskel?
Svar
Jeg kan desværre ikke forholde mig til din konkrete sygehistorie, da jeg ikke selv har undersøgt dig og ikke har adgang til dine undersøgelsesresultater. Diagnosen multipel sklerose (MS) kan stilles alene udfra symptomerne og den kliniske neurologiske undersøgelse. Hvis en neurolog vurderer, at man har haft flere tilfælde med karakteristiske sklerosesymptomer, på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder på kroppen, kan man opfylde de klassiske kriterier for at stille diagnosen MS. 

I praksis vil man desuden støtte sig til MR-skanning, der er den mest følsomme (ca. 95 procent), samt rygmarvsvæske-undersøgelse og neurofysiologiske undersøgelser af nerveledningen i centralnervesystemet (VEP, MEP, SSEP), for at underbygge MS diagnosen. 

Hvis din neurolog skønner, at du ikke har haft karakteristiske MS symptomer, eller at dine symptomer har en helt anden årsag, kan dette forklare hvorfor du ikke har fået foretaget MR skanning.