Gå til hovedindhold

Har jeg afgivet urigtige risikooplysninger

Spørgsmål

Jeg har i forbindelse med min pensionsordning på mit nye arbejde, skulle svare på om min erhvervsevne er intakt for at drage nytte af alle de forsikringer der i pensionen. Til dette svarede jeg at det var den. Og mit spørgsmål er nu, om jeg, hvis jeg på et tidspunkt mister erhvervsevnen også mister retten til den dækning af erhvervsevne, som mit pensionsselskab forsikrer mig i forhold til?

Til info skal det nævnes, at jeg har haft MS-diagnosen siden 2004, og i den periode har jeg kun oplevet 2 mindre attakker, og disse har aldrig påvirket min arbejdsevne. Jeg arbejder i et krævende job - jeg har aldrig haft fravær pga. sygdommen. Lægerne definerer min sygdom som værende lavere end 0 (på en skala fra 1-10 hvor 10 er det værste). 

Som jeg ser det er min erhvervsevne fuldt ud intakt. Det første symptom havde jeg i 1997, men da blev det ikke diagnosticeret, da man jo skal vente på det andet symptom som kom i 2004. Desuden kan jeg forsikre mig mod andre former for kritisk sygdom, som jeg pt. ikke er forsikret imod?

Svar

Det er meget svært at konkludere om dit svar har baggrund i rigtige eller urigtige risikooplysninger. Derfor kan du risikere i en skadesituation, at selskabet vil så tvivl om din tidligere sandfærdige afgivelse af helbredsoplysninger. Jeg er ikke læge og kan derfor ikke vurdere, om det at du har svaret ja til, at din erhvervsevne er intakt er rigtige eller urigtigt.

Hvis det i en skadesituation betragtes som værende rigtigt på tidspunktet for afgivelse af oplysningerne, er der ingen problemer. Hvis det betragtes forkert er der tale om afgivelse af urigtige risikooplysninger, der i værste fald kan betyde en nedsat eller slet ingen erstatning.

Jeg kan sagtens læse, at du mener din erhvervsevne er intakt og er da af samme opfattelse. Dog synes jeg, det er vigtigt du gennemgår dit svar på spørgsmålet med en læge, således at han lægefagligt kan vurdere det.

Hvad angår kritisk sygdomsforsikring, er der tale om en næsten identisk defineret liste på udbetalingsberettigede diagnoser, ca. 26 stk., der ikke kan udvides yderligere.