Gå til hovedindhold

Har flytning nogen betydning

Spørgsmål

Jeg bor i en andelsbolig på 1. sal, men overvejer at anskaffe en ejerbolig i stueplan pga problemer med trapper. Begge boliger er i Københavns Kommune - vil et skift fra andelsbolig til ejerbolig have indflydelse på mine tildelte hjælpemidler eller fremtidig ansøgning af disse?

Svar

Et skift fra andelsbolig til ejerbolig har ikke indflydelse på bevilling af hjælpemidler. Allerede bevilgede hjælpemidler tager man med sig ved en flytning, og det gælder både ved flytning indenfor kommunens grænser, eller hvis man flytter til en anden kommune.

Det grundlæggende princip ved tildeling af hjælpemidler er fortsat, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Nu ved jeg jo ikke, om du vil have behov for boligindretning/-ændring i din nye bolig. Jeg vil anbefale dig, at kontakte Handicapcentret inden/i forbindelse med flytningen med henblik på vurdering af disse muligheder.