Gå til hovedindhold

Har fået udbetaling i 2008, men udfra dækningssum i 2004

Spørgsmål

Jeg fik min diagnose i december 2004. Den 25. januar 2005 søgte jeg så om erstatning ved kritisk sygdom - afslaget kom 14/2-2005, med den begrundelse, at jeg ikke havde haft mere en ét attack.

Nu har jeg så den 27/2-08 søgt igen, og dags dato er beløbet gældende i 2004 gået ind på min konto.

Mit spørgsmål er nu: Kan det være rigtigt, når jeg fik afslag dengang? Skal jeg så ikke have det pt. gældende beløb - som faktisk er dobbelt så stort?

Svar

Vlkårene for udbetaling, er forskellige pensionsselskaberne i mellem. Nogle selskaber udbetaler når diagnosen er stillet, andre kræver for eksedmpel 3 attacks før der er udbetaling. Det lyder til at du har været ude for det sidste.

Udbetalingens størrelse er den der er gældende når diagnosen stillles. Så hvis diagnosen blev stillet i 2004 men du ikke opfyldte udbetalingskravene, er det korrekt at du har fået summen fra 2004. Hvis diagnosen ikke blev stillet dengang, ville jeg gå videre med sagen og forlange 2008-summen.

Det er da værd at prøve, om ikke andet, at få fortalt hvor i betingelserne emnet fremgår.