Gå til hovedindhold

Handicapegnet bolig - visitationsbolig

Spørgsmål

Ved I noget om, at man kan få tildelt en lejlighed ved jorden, når man har sclerose, og det er en belastning at komme op på 3. sal.

Svar

Kommunerne disponerer over en række boliger, der er egnede for gangbesværede/kørestolsbrugere. For at få afklaret om du kan visiteres til en handicapegnet bolig, vil jeg anbefale dig at læse på din kommunes hjemmesiden, skriv eksempelvis "visitationsboliger/handicapboliger". Normalt vil proceduren være, at der udfyldes et ansøgningsskema, som sædvanligvis også kan hentes på kommunens hjemmeside, dernæst vil du formentlig blive tilbudt et hjemmebesøg, hvor din situation drøftes. Kommunen træffer efterfølgende afgørelse om du er omfattet af betingelserne for tildeling af en visitationsbolig. Tildeling af bolig sker herefter efter behov.