Gå til hovedindhold

Handicapegnet bolig

Spørgsmål
Jeg går med overvejelser om at flytte - jeg bor pt. i eget hus - men vil få brug for en handicapegnet bolig.
Jeg har en gangdistance på ca. 10 meter med gangstativ, og benytter ellers kørestol. Er fleksjobber 25 timer ugentligt.
Hvilke muligheder har jeg for hjælp til at finde en bolig?
Svar
Såfremt du ønsker at søge en handicapegnet bolig i din kommune vil jeg anbefale dig at orientere dig om mulighederne på kommunens hjemmeside. Hovedreglen er den, at du skal visiteres til handicapegnet bolig. Visiteringen afhænger af helbred og hvordan du klarer dig i nuværende bolig, indretning af boligen m.m. Kommunerne udarbejder deres egne visitationsregler, men hovedreglerne er som nævnt.  

Jeg ved ikke om du opfylder kommunens betingelser, men kommunen kan under alle omstændigheder oplyse dig om det, og måske også vejlede dig om andre muligheder for egnet bolig i området.