Gå til hovedindhold

Handicapegnet bolig

Spørgsmål

Jeg har været på et af sclerosecentrene, hvor jeg snakkede med min kontaktperson om hvordan jeg kunne få hjælp til at finde en anden bolig. I den fobindelse har jeg noget jeg godt vil høre dig om:

Er det sådan, at kommunen skal gå ind og hjælpe mig med en anden bolig, når den jeg er i, ikke er så god, da der er trapper? I forhold til hjælp, tænker jeg, blandt andet, på indskud og selve søgning af boligen.

Jeg ved ikke om kommunen har nogle lejligheder de råder over? Som der er lige nu, kunne jeg rigtig godt tænke mig et lille rækkehus til mig og min datter.

Svar

&#160

Kommunerne har som hovedregel visitationsret til handicapegnede boliger. Kriterierne er som hovedregel en helhedsvurdering af din aktuelle situation, behov for hjælp og vurdering af din nuværende bolig. Du vil formentlig kunne finde netop din kommunes muligheder via deres hjemmeside. Der findes desuden en hjemmeside, http://www.handicapbolig.dk/, hvor der er mulighed for at finde handicapegnede boliger.

Du spørger om mulighed for dækning af udgifter til indskud. Der kan være mulighed for kommunegaranteret indskudslån, det afhænger dog af dine økonomiske forhold. Hvis du er omfattet af persongruppen, der modtager dækning af merudgifter (§ 100 i lov om social service) kan der også være mulighed for dækning af indskud ad den vej, tillige med dækning af eventuel forhøjelse af boligudgifter.

Konkret vil jeg anbefale dig at tage kontakt til din kommune, med henblik på ansøgning og vurdering af mulighed for visitering til handicapegnet bolig, eller mere konkret oplysning om eventuelt andre boliger i kommunen, der er egnede. Det er også væsentlig ved visiteringen, at der tages hensyn til din datter.