Gå til hovedindhold

Handicapbil totalskadet

Spørgsmål
Jeg er kommet i den umulige situation, at min 3½ år gamle invalidebil er blevet totalskadet, og meddelsen fra kommunen er at de ikke vil benytte sig af tro og love erklæringen, som der er lavet plads til i loven.

De har indkaldt mig til møde i september for at vurdere, om jeg stadig er berettiget til trivelsbil, jeg har i mellemtiden fået et job på få timer om ugen - som jeg er rigtig glad for - jeg bor på landet og har ikke mulighed for hverken at handle, besøge venner eller passe mit arbejde, uden jeg skal tigge andre om at køre for mig.
Beskeden jeg så får er at jeg jo selv har valgt at bo så langt ude på landet.

Med den bil jeg var bevilget til, har jeg selv kunne trække min hestetrailer, så jeg har kunnet have min egen hest med til træning, det har jeg heller ikke mulighed for nu, og ingen træning er lig med at få det dårligere. 

Jeg har haft kontakt til Motorbyen, de har pt. en bil magen til den jeg har fået skadet, som de vil kunne lave til mig på ca. 14 dage, men de kan ikke holde den til mig, hvis der går alt for længe inden jeg kan få besked, om jeg overhovedet kan få en anden bil.

Hvad gør jeg ?
Svar
Brug af tro og loveerklæringen er en "kan bestemmelse". Dvs. at kommunen selv vælger om de vil bruge den forenklede procedure. Det vil din kommune så desværre ikke. Jeg forstår det sådan, at du bor, hvor du også boede ved seneste afgørelse og derfor så vidt ikke er ændringer i din situation. Jeg forstår, at du tidligere har haft kassebil og går også ud fra, at du har krav om særlig indretning.     

Med hensyn til dit arbejde er det nok næppe nok til, at din sag kan vurderes som erhvervsbil, Ankestyrelsen har truffet principafgørelser jf. afgørelse SM O-57-98, resume jf. nedenstående:  

Hjælpemidler - bil - erhvervsmæssigt grundlag - indtægtsforhold - pension  

Resumé:
Ankestyrelsen fandt i 4 sager, at ansøgningerne skulle bedømmes på erhvervsmæssigt grundlag. Alle ansøgere modtog social pension.*)
Ankestyrelsen tog udgangspunkt i en tidligere udsendt SM, hvor en person havde en arbejdsindtægt fra en såkaldt 1/3-ordning, der udgjorde ca. 1/4 af pensionsindtægten. Han blev bedømt på erhvervsmæssigt grundlag.
Ankestyrelsen fandt, at der generelt skulle ses på forholdet mellem erhvervsindtægten og pensionsindtægten, og lagde herved vægt på den socialpolitiske udvikling, hvor der lægges større og større vægt på, at man kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet, også hvis man modtager pension.
Ankestyrelsen fandt, at erhvervsindtægten burde udgøre 1/4 af pensionsindtægten for at udgøre et væsentligt bidrag til forsørgelsen. Ankestyrelsen fandt dog, at en indtægt på under 25.000 kr. i aktuelt indtægtsniveau kun undtagelsesvist kunne siges at udgøre et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
Ved bedømmelsen lagde Ankestyrelsen vægt på den "satsmæssige" pension før regulering for egen og eventuel ægtefælles indtægt. Dette skete for, at erhvervsindtægten ikke først skulle nedsætte pensionen, hvorefter der skulle ske en sammenligning mellem arbejdsindtægten og den nu nedsatte pension.
Der skulle i øvrigt i hver enkelt sag ske en konkret individuel vurdering, hvor der bl.a. blev lagt vægt på arbejdstidens længde, dens fordeling på ugens dage og arbejdets indhold. Endvidere kunne f.eks. alder, skånehensyn, udtrætning m.v. indgå i den individuelle vurdering.

Desværre afgør kommunen, hvordan de vil behandle din sag, men jeg vil anbefale dig at spørge din kommune om mulighed for anden befordringsmulighed i behandlingstiden. Jeg er udmærket klar over, at det ikke er dækkende, men vil være relevant at få et svar på. Jeg er i tvivl om du evt. kan leje en bil, som dækker dine behov, men prøv evt. at forhøre dig hos  
http://www.handicapbiler.dk/index.php?ID=velkommen , jeg kender ikke firmaet, men har fundet adressen på Internettet.