Gå til hovedindhold

Handicapbil fra udlandet

Spørgsmål

Jeg er kørestolsbruger uden gå- eller ståfunktion. Jeg har bevilling på handicapbil. Jeg har erfaret, at man i England ombygger små biler, som f.eks. Suzuki Wagon, Citroen Berlingo, VW Caddy m.fl. til handicapbiler for kørestolsbrugere, med sænket gulv, kørestolsrampe bagtil, og håndbetjent gas og bremse, hvis kørestolsbrugeren skal køre selv.
Det synes jeg er meget smart, i stedet for de store forurenende kassebiler vi kan købe afgiftsfrit her i Danmark.

Mit ene spørgsmål er, om jeg afgiftsfrit kan importere en lille handicapbil fra England, når jeg har en bevilling? Mit andet spørgsmål er: hvis jeg ikke kan det, er det så muligt at få en forklaring på, hvorfor man ikke må det, men kun kan få bevilling på et stort brændstofslugende køretøj.

Svar

I Social- og Integrationsmin. bekendtgørelse nr. 719 af 19.6.2013 § 20 er omtalt støtte fra biler, der medtages fra udlandet:

Støtte til bil, der medtages fra udlandet af ejeren

§ 20. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af registreringsafgift til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, når betingelserne i §§ 1-4 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Lånet kan ikke overstige det beløb, der skal nedskrives ved beregning af støtte efter § 8, stk. 1-7.

Stk. 3. Lånet efter stk. 1 nedskrives med 1/48 månedligt fra bilens registrering her i landet.

Stk. 4. Hvis Skatteministeriet har tilladt, at registreringsafgiften betales efter særlige regler, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse med de ændringer i udbetalingen og nedskrivningen af lånet, som følger af de særlige regler.

Stk. 5. Bestemmelserne i §§ 11-12 og 15-19 finder tilsvarende anvendelse, dog således at det angivne tidsrum på 6 år nedsættes til 4 år

Men som du også selv er inde på, er det ikke det korrekte sted at spørge om mulighederne for ombygning af biler her i landet/betaling af afgifter ved indførelse af bil fra udlandet.

Jeg vil anbefale dig fx at rette forespørgslen til SKAT, og jeg vil også tro, at firmaer som forestår ombygninger af biler her i landet kender en del til reglerne.