Gå til hovedindhold

Handicapbil, flytning

Spørgsmål
Jeg flytter til en anden kommune, og har i dag hørt at jeg så skal meddele min nye kommune, at jeg har et invalidebilslån til en trivselsbil. Kan jeg risikere at de fratager mig bilen?
Svar

Ved flytning skal du give besked til din nuværende bopælskommune og herefter aftale med dem, hvordan du fremover skal afdrage lånet. Som udgangspunkt plejer det at være sådan, at man fortsætter med at betale til bevillingskommunen.

Med mindre der er sket ændringer i dine forhold generelt, vil der ikke være anledning til at stille spørgsmålstegn ved berettigelse. Ved ansøgning om udskiftning eller andre forhold omkring din bil, herunder også ansøgning om reparation af særlig indretning eller fornyelse af kørekort, skal du henvende dig til din nye bopælskommune, der så skal træffe afgørelse i sagen.

Fremsendelse af sagsakter til den nye kommune vil være betinget af et samtykke fra dig.