Gå til hovedindhold

Handicapbil, el-crosser

Spørgsmål

Jeg har haft invalidebil i 10 år og nu har jeg så fået bevilget en el-crosser. Der er 2 år tilbage på den bil jeg har nu og håber så, til den tid, at få bevilget en bil hvor jeg kan medtage crosseren.

Nu er mit spørgsmål så: Hvis jeg takker nej til den crosser kommunen tilbyder mig og selv køber en for egne penge, vil jeg så være dårligere stillet, med hensyn til at søge en bil der er egnet til at medbringe køretøjet, når de 2 år er gået?

Svar

Der findes ikke noget enkelt svar på dit spørgsmål. Jeg må gå ud fra, at kommunen på nuværende tidspunkt har vurderet at du opfylder betingelserne for el-crosser uden egenbetaling.

Jeg forstår, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for førtidig udskiftning af handicapbil. Ved udskiftning af bil skal der således tages stilling til udvidet lån (jeg ved ikke om du på nuværende tidspunkt har handicapbil indenfor almindelig låneramme eller udvidet lån).

Med hensyn til stillingtagen til støtte til bil med udvidet lån, er reglerne sådan, at det er behovet for at medbringe nødvendige hjælpemidler, der kan begrunde udvidet lån. Ved nødvendige hjælpemidler sigtes der til hjælpemidler, der medtages i forbindelse med dækning af de almindelige, regelmæssige behov for kørsel samt hjælpemidler, som skal benyttes ved kørslens afslutning. Eksempler på nødvendige hjælpemidler, der skal kunne medbringes er ganghjælpemidler, siddehjælpemidler, kørestole, ramper, transportabel lift - ofte vil disse hjælpemidler ikke kunne klappes sammen.

Det er således kommunen, der tager stilling til om hjælpemidlerne er nødvendige (dagligt/regelmæssigt). Det er her uden betydning om hjælpemidlerne er anskaffet for egne midler eller bevilget af kommunen.

Ved udskiftning af handicapbil vil dit kørselsbehov blive vurderet - er bilen nødvendig ved daglig kørsel, kan kørselsbehovet dækkes ved handicapkørsel (Trafikselskabet), andre kørselsordninger - herunder også om el-crosser dækker det daglige kørselsbehov i nærområdet.

Der er derfor ikke noget svar på, hvordan din berettigelse til bil, herunder mulighed for at medbringe hjælpemidler, ser ud om 2 år.