Gå til hovedindhold

Graviditet og langtidsprognose

Spørgsmål
Påvirker graviditet sclerosen positivt?

Jeg har læst på nettet om nogle undersøgelser, som viser at graviditet påvirker sclerosen i positiv retning. Forstået på den måde at de kvinder der fik/havde børn blev mindre invaliderede på lang sigt, end dem der ikke fik børn.
Er det rigtigt? Og er det noget danske forskere også har undersøgt?
Svar
Kvinder med sclerose har statistisk set færre attakker i graviditeten, men det modsvares nogenlunde af flere attakker i det første ca. ½ år efter fødslen, så netto går det nok lige op.

I bl.a. Göteborg har de fulgt en række kvinder med sclerose i flere årtier, og har set en tendens til det du skriver. Problemet ved den slags undersøgelser er, at der er et element af selektion. De allerdårligst fungerende kvinder med sclerose (dengang var der intet behandlingstilbud) har måske ikke haft en partner og/eller overskud til at få børn. Det vil tendere til at de der får børn klarer sig bedre, men siger ikke om det er på grund af at de har været gravide.

Der forskes også om kvinder og sclerose i Danmark p.t.
For vel ca. 8 år siden deltog bl.a. Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Roskilde Sygehus i et behandlingsforsøg, hvor man undersøgte attakhyppigheden i efterfødselsforløbet hos patienter der fik 2 forskellige doser immunglobulin, og nogle steder lavede man en opfølgning senere.