Gå til hovedindhold

Godkendte udgifter, alternativ behandling

Spørgsmål

Mit spørgsmål er, om alternativ behandling, så som kranio sakrel terapi, ville kunne komme med under merudgifter?

Jeg spørger, da mit forbrug, til kranio sakrel terapi alene, er på 6000 kr. om året.

Svar

Jeg forudsætter, at du er bekendt med reglerne om personkredsen i forhold til dækning af merudgifter.

Med hensyn til godkendelse af merudgifter fremgår at Socialministeriets vejledning af 5.12.2006 pkt. 115, at udgifter til behandling forudsættes afholdt indenfor rammerne af anden gældende lovgivning. Her tænkes på reglerne i sundhedsloven og mulighederne i lov om aktiv socialpolitik § 82.

Alternativ behandling dækkes, som hovedregel, ikke efter den sociale lovgivning.