Gå til hovedindhold

Gigtbehandling og sklerose

Spørgsmål

Jeg er blevet tilbudt biologisk behandling for min leddegigt med start her i juli måned.

Lægen på reumatologisk afdeling nævnte at udvikling af dissemineret sclerose kunne være en mulig bivirkning. Min mor fik sclerose da hun var 35 år gammel. Hun døde i 2005 (73 år gammel) og havde da siddet i el-kørestol i ca. 30 år. Hun kunne lige akkurat løfte sin kop og spise selv.

Det har naturligvis sat en masse tanker i gang i mit hoved, at netop dissemineret sclerose kom på tale som en mulig bivirkning.

Jeg har altid været bange for at jeg selv eller min bror kunne have arvet sygdomen. Jeg regner med, at jeg/vi i forvejen har dobbelt så stor risiko for at få disemineret sclerose som andre mennesker, så jeg er selvfølgelig enormt bange for at den biologiske medicin kunne blive en udløsende faktor.

Jeg har læst på Scleroseforeningens hjemmeside, at der er lighedstræk mellem leddegigt og sclerose og har tænkt, at min mors og min fælles genetiske disposition måske havde givet udslag i disse to autoimmune-sygdomme. Jeg er jo ikke læge/forsker, så derfor er mine spørgsmål nu: Hvad ved du om nævnte sammenhæng og hvor meget ved man om risikoen for at udvikle sclerose når man får biologisk medicin?

Den bilogiske medicin har været i brug i 9 år, så der er selvfølgelig meget man ikke ved endnu, men der må have været en grund til at sclerosen kom på tale i den forbindelse?

Svar

Som du skriver kan behandling af leddegigt med midler, der hæmmer et af immunsystemets signalstoffer, der hedder tumor nekrose faktor (TNF), som en bivirkning udløse sklerose. Behandling med denne type medicin forværrer også sygdomsforløbet ved sklerose.

Dette forhold er særdeles ejendommeligt, da både sklerose og leddegigt er sygdomme, der forårsages af et overaktivt immunsystem (autoimmune sygdomme).

Forholdet modsvares af, at interferon-beta og/eller beslægtede signalstoffer, der bruges til behandling af sklerose, menes at være med til at udløse andre former for gigtsygdomme. Man mener derfor, at sygdomsmekanismerne ved leddegigt og sklerose er så tilpas forskellige, at lige præcis disse former for behandling kan have modsat rettede effekter til trods for at der er betydelige lighedspunkter mellem sygdommene.

Der er ikke noget, der tyder på at risikoen for at udvikle sklerose er højere, hvis man har leddegigt. Hvorvidt risikoen for at udvikle sklerose under behandling af leddegigt er højere, hvis der er sklerose i familien vides ikke, men under alle omstændigheder er sklerose en relativt sjælden sygdom, selv hvis man har familiemedlemmer med sklerose, så jeg tror ikke din risiko for at få sklerose under behandling vil være særlig høj.