Gå til hovedindhold

Generelt 2

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 38 år, som har attakvis sclereose, og har haft det i tre år. Jeg er hjemmegående med to små børn, og har ikke været på arbejdsmarkedet i løbet af de tre år. På et tidspunkt gik jeg i gang med en lærerudddannelse, men blev nødt for at stoppe på grund af stress og træthed.

Jeg har ikke fået nogen form for økonomisk støtte i løbet af de tre år, jeg har haft min sygdom, og er afhængig af min mands indkomst.

Sidst år var jeg nede på kommunen, for at høre om jeg kunne få nogen form for økonomisk støtte, men fik til svar at jeg ikke var syg nok til at få noget. Hvis jeg der imod kom derned med krykker eller i en kørestol, vil sagen være en helt anden!

Mit spørgsmål er nu, om det virkelig kan være rigtigt at man skal blive så dårlig inden man er berettiget til nogen form for økonomisk støtte?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du har været hjemmearbejdende gennem en årrække og ikke er omfattet af sikringsydelser såsom arbejdsløshedsdagpenge, ligesom du ikke er berettiget til kontanthjælp, begrundet i din mands indtægt.

Hvorvidt du kan være berettiget til revalidering, fleksjob eller pension kan jeg ikke udtale mig om, men kan oplyse dig om, at lov om en aktiv beskæftigelsesindsats formål blandt andet er at "støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde".

Du er derfor som udgangspunkt omfattet af lovgivningen, med henblik på afklaring af din arbejdsevne, og med henblik på vurdering af eventuelle støttemuligheder efter lovgivningen. Det betyder ikke, at du umiddelbart kan være berettiget til en løbende økonomisk hjælp, men at der kan ydes hjælp til afklaring af din arbejdsevne med henblik på vurdering af dit fremtidige forsørgelsesgrundlag - som altså kan være arbejde, revalidering, fleksjob eller pension.

Nu kan jeg ikke helt vurdere, hvordan ordvekslingen ved din henvendelse er sket. Det svar, som du gengiver, er for mig at se, ikke et relevant svar. Der bør ske en konkret vurdering af din samlede situation. Enhver afgørelse skal indeholde henvisning til retsregler, begrundelse og klagevejledning. Du skal medvirke ved sagens behandling, ligesom du skal give tilladelse til indhentning af relevante oplysninger til belysning af din sag.

Herudover skal ske vurdering af, hvorvidt du kan være omfattet af personkredsen, der kan søge dækning af merudgifter på grund af nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100. Du kan læse nærmere om disse regler på foreningens hjemmeside, under  -> .

Der er flere forhold som skal tages i betragtning før kommunen kan vurdere, hvorvidt du kan være berettiget til støtte. Jeg vil derfor anbefale dig - eventuelt sammen med din mand - at få en samtale med en rådgiver i kommunen, med henblik på afklaring af mulighederne.

Du har også mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialkonsulent i det område, hvor du bor. Navn og træffetid kan ses på hjemmesiden.