Gå til hovedindhold

Generelt

Spørgsmål

Jeg er ansat ved kommunen som hjemmevejleder. Vi arbejder under serviceloven § 85 (pædagogisk bistand) og vores teamopgave er at støtte og vejlede øvrige handicappede borger med de forskellige diagnoser, bland andet borgere med disimineret sclerose (DS).

Jeg er i gang med at undersøge hvor mange kommuner i Danmark har det samme ordning og hvordan de tolker/bruger servicelovens § 85. Der er mange, men de arbejder alle sammen kun med senhjenskadede eller multipel handicap/udviklingshæmmede borgere. Jeg kan heller ikke finde denne ordning/dette tilbud her på jeres hjemmeside - hvordan kan det være?

Svar

Scleroseforeningen har som sådan ikke foretaget undersøgelse af kommunernes anvendelse af lov om social service § 85. Jeg er dog bekendt med, at mange kommuner har etableret teams, der varetager den socialpædagogiske støtte, som du også beskriver, at I jeres kommune. Jeg er ligeledes vidende om, at kommuner yder 24 timers støtte efter denne § også.

Vi er i Scleroseforeningen opmærksom på, at ikke alle visitatorer (der visiterer til hjælp efter lov om social service § 83) er opmærksomme og bekendt med muligheden, hvorfor vi i konkrete sager, i samråd med kommunen, drøfter dette.

Scleroseforeningen har udarbejdet nogle Faktasider om forskellige emner, herunder kognitive problemer og hjælp og støtte i eget hjem.

Skulle du, rent lokalt, have behov for drøftelse af personsager, har du mulighed for at kontakte den stedlige socialkonsulent i området (selvfølgelig efter accept fra borgeren). Navn og træffetid kan ses på hjemmesiden.

I sager, hvor der er behov for støtte efter lov om social service afsnit 5, skal der, til personer under 65 år, udarbejdes en handleplan. Disse regler fremgår af lovens § 141. Kommunernes Landsforening har udarbejdet materiale vedrørende handleplaner, som kan hentes på deres hjemmeside.