Gå til hovedindhold

Generelt

Spørgsmål

Jeg er i arbejdsprøvning til d. 21/10/09. Har været det siden midt april. Derefter bliver jeg visiteret til et fleksjob m. 20 t./ugen.

Her hvor jeg er i arbejdsprøvning kan jeg desværre ikke blive ansat efterfølgende, da de ikke har arbejde nok til mig efterfølgende og de har været nødt til at fyre nogle folk på grund af nedgang, krise etc.

Nu er jeg lidt i tvivl om hvordan det kommer til at være, når jeg er færdig her. Så kommer jeg over på ledighedsydelse, kan jeg forstå. Hvor lang tid kan jeg være på det? Og hvad er satsen her? Beregnes den ud fra at jeg har været på sygedagpenge i snart et år, eller? Min, nye, virkomhedskonsulent på kommunen kunne ikke lige svare på det, sidst jeg talte med hende om min sag.

Desuden er jeg noget i tvivl om hvorvidt jeg skal/ behøver være med i en A-kasse/fagforening i min situation. Med hensyn til ledighedsydelse står der under punktet "Ledighedsydelse" at: "det ikke er et krav at være medlem af en arb.løshedskasse/fagligt forbund" for at få denne ydelse" - men det er jeg pt, har været det gennem. mange år nu.

Her betaler jeg også til efterløn. Startede på det, længe før jeg fik konstateret sygdommen. Men det hedder vist nu "fleksydelsesordning" i min situation, i stedet og skal betales over kommunen? Og her står der: "at perioder med medlemsskab i arb.løshedskasse medregnes". Så skal/skal jeg ikke være medlem/betale til efterløn, eller lave en ordning med kommunen i stedet og betale over dem?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du har modtaget max sygedagpenge med 3.625 kr. pr. uge. Ledighedsydelsen vil i givet fald udgøre 3.300 kr. pr. uge.

Reglerne om ledighedsydelse fremgår af lov om en aktiv socialpolitik §§ 74 - 74i.

Kommunen er forpligtet til løbende kontakt med modtagere af ledighedsydelse med henblik på fleksjob, ligesom kommunen skal udarbejde et fleksjobbevis, som dokumentation overfor en arbejdsgiver. Kommunen skal senest efter 12 måneder på ledighedsydelse vurdere om betingelserne for fleksjob fortsat er til stede.

Modtagere af ledighedsydelse skal oplyse kommunen om ændringer - herunder en eventuel sygemelding.

Når du er visiteret til fleksjob vil du ikke være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge og det er derfor ikke relevant at være medlem af A-kasse. Vær dog opmærksom på, at du ikke melder dig ud før du er klar over din fremtidige status. Din A-kasse er også forpligtet til at vejlede dig om mulighederne.

Du har indbetalt til efterløn - som jeg forstår. Den anciennitet, som du har opnået i efterlønsordningen overføres til fleksydelsesordningen (som er "efterløn" for personer i fleksjob). Kommunen skal sørge for indberetning til fleksydelse og fremover vil du skulle indbetale fleksydelsesbidrag.

Din kommune har en generel vejledningsforpligtelse om mulighederne for støtte efter lovgivningen.

På Scleroseforeningens hjemmeside under "Livet med sclerose" er en del emner, der omtaler sociale støttemuligheder for personer på arbejdsmarkedet.