Gå til hovedindhold

Generalfuldmagt, værgemål og arv

Spørgsmål

Min søster på 52 år - som i 10 år har haft sclerose er lam fra top til tå og får sondemad - har netop mistet sin mand, som har passet hende i hjemmet i 7 år. Min søster må ikke lades alene - et lægeligt skøn. Efter min svogers død er min mor på 84 år flyttet ind og passer nu min søster 24 timer i døgnet, indtil en passende plads på en døgninstitution kan findes.

Som både person og økonomisk værge har min svoger inden sin død valgt sin datter fra tidligere ægteskab. Hun har allerede fra sin fars dødsdag den 25.3.2013 begyndt at fjerne ting fra hjemmet - papirer, ting, omadresseret alt post, meldt min søster ud af diverse foreninger og meget, meget mere. Min mor og jeg forstår ingenting. Der har endnu ikke været skifteretsmøde, men vi ved at hendes mand har lavet testamente, hvor min søster skal arve alt, og hans børn skal kun have deres tvangsarv. Samlet formue vil ikke overstige kr. 500.000.

Spørgsmålene er mange, men kan vi forhindre at min søsters hjem bliver "skrællet" på den måde omkring ørene på min mor? Og har den udnævnte værge virkelige ret til at fjerne alt fra hjemmet, når min søster står som arving til alt? Min søster er ikke umyndiggjort, men hun har intet sprog og kan derfor ikke besvare spørgsmål.

Vi har ønsket en skifteværge til skiftretsmødet - det er vi blevet anbefalet, da værgen er nævnt i testamentet som del af tvangsarven. Vi ønsker ingen familiefejde, men vi føler ikke at min svogers datter på nogen måde tilgodeser min søster og hendes familie. Der er kun min mor og mig, vi anser stadig min søsters hjem, og alt hvad er der som hendes, og værgen opfører sig som om alt er hendes. Hvad kan og skal vi gøre?

Svar

Du skriver, at din svoger har valgt sin datter som personlig og økonomisk værge for din søster. Det kan han ikke.
Men han har måske overdraget en generalfuldmagt, som han har haft, og som har givet ham ret til at handle på vegne af din søster. Dette kan han imidlertig kun gøre, såfremt at dette fremgår af den oprindelige fuldmagt. Det bør I få undersøgt.

Da jeg kan forstå, at I stiller jer undrende over for flere af de dispositioner, som din svogers datter har udført, er det min anbefaling, at I hurtigst muligt indleder en værgemålssag, så der kan blive udpeget en formel værge for din søster. Dette skal gøres via Statsforvaltningen.

Iøvrigt kan jeg oplyse, at din svogers datter ikke har ret til at fjerne effekter fra din søsters hjem, allerede fordi at din søster, som ægtefælle, som udgangspunkt har ret til at udtage al indbo. Men også fordi at boet ikke er færdigbehandlet, og der er ikke formelt taget stilling til, hvad der skal ske med indboet.

Jeg kan så også forstå på dig, at boet formentligt kan blive behandlet som et ægtefælleudlæg, da arvebeholdningen ikke kommer til at overstige kr 500.000. Det betyder at din søster, som ægtefælle, har ret til at udtage hele formuen, uden at skulle udrede arv til mandens børn.