Gå til hovedindhold

Gaver

Spørgsmål

Min mand, der har sclerose, og jeg, bor i et hus med en forholdsvis høj værdi. Vi har 2 døtre og vil gerne overgive nogen af værdierne til dem, men stadig selv blive boende i huset. Hvis vi sælger huset til dem og bliver boende, det vil sige så bor til leje hos vores børn, bliver de beskattet af en lejeindtægt , så det er, sådan som vi ser det, en dårlig idé.

Så nu spørger vi dig: Hvad kan vi gøre? Kan vi lave noget med nogle gældsbreve? Eller er der en anden løsning, der ikke vil koste os alt for mange penge?

Vi kan, som det er nu, give dem de godt 100.000 kroner, som vi må give dem hvert år tilsammen, men det har vi ikke råd til at gøre i mere end 2-3 år uden at skulle belåne friværdien.

Svar

Jeg går ud fra, at baggrunden for spørgsmålet tager udgangspunkt i en reduktion af boafgift, mere end der er tale om, at ville yde en økonomisk hjælp til børnene på nuværende tidspunkt.

Det er korrekt, at der kan gives gaver uden afgift, i 2009 på kr. 58.900,00. Der skal være tale om en reel gave - udstedelse af gældsbreve/pantebreve opfylder ikke dette krav og er derfor ikke en mulighed.

Ved salg af ejendommen til børnene, hvor I fortsat bebor denne, er det korrekt, at børnene vil blive beskattet af lejeindtægten. Samtidig skal man være opmærksom på, at overdrages ejendommen så billigt som muligt til børnene (typisk 15% under den offentlige ejendomsvurdering), vil børnene ved et senere videresalg blive beskattet af fortjenesten, da de ikke har beboet ejendommen, men alene anvendt den til udlejning.

Belåning af friværdien for at yde gaver skal overvejes meget grundigt, da det trods alt betyder øgede terminsudgifter.

Nedsparingslån i kreditforening eller pengeinstitut kunne være en mulighed, men få lavet en grundig beregning og gennemgang af fordele og ulemper ved dette, inden beslutningen tages.