Gå til hovedindhold

Gammel og ny førtidspension

Spørgsmål

Jeg synes det er svært at finde ud af, om jeg skal skifte til den nye førtidspensionsordning. Jeg får mellemste førtidspension og merudgifter til dækning af forskellige udgifter. Jeg kan godt se, at det økonomisk set er en fordel at skifte, dels vil jeg få mere i pension, og dels vil jeg fortsat kunne bibeholde dækning af merudgifter. Det jeg nok frygter mest, er at der skal komme en eller anden lovgivning snigende ind af bagdøren, og så er jeg måske lige vidt. Er der nogle faldgrupper, jeg skal være opmærksom på? Jeg får ikke bistands- eller plejetillæg, og det tror jeg slet ikke, jeg får brug for.

Svar

Lovgivningsmæssigt er du ikke berettiget til dækning af merudgifter efter lov om social service § 100, når du modtager mellemste førtidspension. Eneste undtagelse er, hvis du modtager kontant tilskud efter lov om sociale service § 95 (personlig og praktisk hjælp over 20 timer om ugen) eller har borgerstyret personlig assistance efter samme lovs § 96. Så de ting kan jeg ikke rigtig få til at passe sammen.

Det er vel ikke sådan, at du i dag modtager helbredstillæg (tilskud til medicin, tandbehandling o.lign) som personligt tillæg? I givet fald kan det godt kombineres med mellemste førtidspension, forudsat, at du opfylder de økonomiske betingelser. Personlige tillæg kan ikke bevilges sammen med førtidspension efter nye regler. Du skal også være opmærksom på ændringer i evt. boligydelse/boligsikring.

Du skriver, at du modtager mellemste førtidspension, jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om du kunne være berettiget til højeste førtidspension, i givet fald vil det være din kommune, som skal vejlede dig herom. Hvorvidt du inden folkepensionsalderen kunne være berettiget til bistands- eller plejetillæg er ikke til at vide, men det er jo som nævnt heller ikke tillæg, som kan søges til den "nye" førtidspension.

Du skal vide, at beregningerne er ud fra situationen d.d. og der tages ikke højde for evt. ændringer.

Valget er dit og der er ikke mulighed for at fortryde efterfølgende.