Gå til hovedindhold

Gældssanering ved fælles gæld

Spørgsmål
Jeg blev separeret i juni 2011. Flyttede fra vores hus som min eksmand bliver boende i. Alt vedrørende huset er overgået til min mand med skøde og pantebrev. Vi har underskrevet fælles på lånet og hæfter derfor for hinanden. Vi har også fået vores butiksgæld delt i 2, og min gæld er på ca. 250.000 kr.
Alt det er med fælles kautionist.

Jeg kan bare ikke overskue tingene mere, og kan bare ikke få afdraget så meget. Har lavet en midlertidig ordning med at betale 600 kr. om måneden, men det hjælper jo ikke meget. Min eksmand bliver trukket 3.200 kr om måneden, som bliver indbetalt på gælden.
Kan jeg overhovedet søge en gældssanering, når vi begge hæfter for hinanden?

Jeg bor til leje med min datter. Har handicapbil som jeg skylder kommunen 60.000 kr. på. Har dårligt råd til den og må nok komme af med den, selv om den er svær at undvære for mig.
Jeg er førtidspensionist, og ialt får jeg udbetalt ca. 13.000 kr., ud af det er der faste udgifter for ca. 9.000 kr. Min datter bliver 18 til sommer og så bortfalder børnepenge og forhøjet børnebidrag. Så er der endnu mindre at gøre med. Jeg er helt derude nu, hvor jeg ikke kan overskue det mere. Får konstant breve fra min gamle bank med overtræk på lån osv.
Svar
Jeg forstår dit spørgsmål således, at du ønsker at få afklaret hvorvidt du kan søge gældssanering, når nu du og din tidligere ægtefælle hæfter solidarisk for gæld, vedrørende hus og jeres tidligere butik.  

Det forhold, at I hæfter solidarisk for gælden, er ikke ensbetydende med at du ikke kan søge gældsanering. Det kan du sagtens. Hvis du opnår gældsanering, vil det indebære, at kreditor kun kan holde sig til dig for det beløb, der følger af gældsaneringskendelsen, og ikke mere.  
Det forhold at du måtte opnå gældsanering, begrænser naturligvis ikke din tidligere ægtefælles personlige hæftelse for hele gælden.  

Såfremt du måtte vælge at søge gældssanering, vil jeg råde dig til at søge advokat bistand. Du kan også læse mere om gældssanering, herunder fremgangsmåden for gældssanering, på www.domstol.dk. Her kan du også finde ansøgningsblanketter mv.