Gå til hovedindhold

Gældssanering og invalidebil

Spørgsmål

Jeg er ved at søge gældssanering og i den forbindelse har vi, op til flere gange, drøftet hvordan det eventuelt forholder sig med min invalidebil.

Jeg mener at det er et personligt hjælpemiddel. Kan jeg søge ny bil, som var planen, næste år, eller hvordan er reglerne for det i forhold til gældssanering?

Svar

Ser man på udgifterne der kan medtages i budgettet til bil, er der alene tale om udgifter, der vedrører transport til og fra arbejde, og det kræver at offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Det er udgifter ud over kr. 630 der kan medtages. Er der ikke tale om kørsel til og fra arbejde, kan udgifterne ikke medtages, medmindre der er tale om særlige behov for transport på grund af kronisk sygdom eller handicap hos ansøgeren.

Reglerne er rimelig klare og opfylder man ikke de nævnte krav, kan man godt have en bil, men samtlige udgifter til denne skal afholdes af rådighedsbeløbet, der for en enlig er kr. 5.170 og for to voksne er kr. 8.770 pr. måned - beløbene jeg nævner er gældende for 2009 og reguleres hvert års 1. januar.

Når du laver ansøgningsskemaet vil jeg råde dig til, at du laver en skrivelse, hvor du redegør for bevillingen af invalidebil og hvorledes du benytter den.

Med hensyn til udskiftning af bilen kan du først se, når budgettet er lavet, om dette er en mulighed. Man skal gøre sig det klart, at repræsenterer bilen en værdi, og der ikke foreligger en af ovennævnte begrundelser for at have bilen, vil man kræve at du kompenserer kreditorerne med den værdi bilen har. Dette kan ske ved betaling af højere afdrag pr. måned i de fem år, man normalt betaler, eller ved forlængelse af afdragsperioden.

Du vil, når du indkaldes til møde i skifteretten kunne drøfte disse forhold med skiftedommeren og derefter tage stilling til, hvordan din situation vil være i relation til gældssanering.