Gå til hovedindhold

Frivilligt arbejde og fleksjob

Spørgsmål

Jeg er 50 %-sygemeldt og i proces, som forhåbentlig ender med et flexjob, og vil gerne i gang med et stykke frivilligt arbejde. Hvad er regler og begrænsninger i de to scenarier?

Svar

Det fremgår ikke af dit spørgsmål om du er i job på nuværende tidspunkt. Hvis du visiteres til fleksjob og derefter modtager ledighedsydelse fremgår reglerne om frivilligt arbejde af bekendtgørelsen, som du kan læse på Retsinformations hjemmeside, I § 9 fremgår reglerne om frivilligt arbejde og konsekvenserne for udbetaling af ledighedsydelse.

Når du er ansat i fleksjob vil du have mulighed for frivillige aktiviteter, der ikke kan sammenlignes med et job. Det vil dog være op til din sagsbehandler, at vurdere om dit frivillige arbejde kan sammenlignes med et job, så husk at orientere din sagsbehandler. I perioden, hvor din arbejdsevne skal vurderes og forinden stillingtagen til evt. fleksjob, vil jeg anbefale dig ikke at deltage i frivilligt arbejde. Det kan få betydning for vurdering af din arbejdsevne, og det vil derfor være bedst at holde afklaring af arbejdsevne og frivilligt arbejde adskilt.