Gå til hovedindhold

Frit valg af hjælper

Spørgsmål

Vedrørende lov om social service, paragraf 94: "En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter paragraf 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. Paragraf 90, og om betaling m.v." Jeg tolker det således, at man har ret til selv at udpege en person, eksempelvis en pårørende til at udføre opgaverne, og at kommunen ikke kan nægte én det, forudsat at kommunen kan godkende vedkommende. Har jeg ret i det?

Svar

Du har opfattet reglerne korrekt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem modtageren kan udpege til at udføre hjælpen. Vedkommende skal opfylde kommunens kvalitetskrav f.eks. i relation til uddannelse m.v. Den person, som man udpeger skal - i lighed med kommunens personale - gøres opmærksom på formålet med hjælpen. Du kan evt. læse yderligere i vejledning 9441 af 24.6.2014 kap. 12.